Návštěvníci zjistí jaké svátky lidí v baroku slavili, co se jedlo a pilo. Také jak se lišil osud muže a ženy, boháče a chudáka, či sirotka, vdovy, vojáka nebo kněze. Výstava potrvá do šestého listopadu.

Muzeum nabízí také putování za Žďárským barokem. „Procházka centrem města s historikem Stanislavem Mikulem po stopách barokního Žďáru,“ představuje Dvořáková. Putování se uskuteční v pátky, pátého a devatenáctého srpna v pět hodin.

Každý den mohou zájemci navštívit také trvalou výstavu dějin města v Moučkově domě. „Těšit se můžete na prvorepublikový obchod, bohatě zařízený měšťanský salón s předměty od významných Žďáráků včetně Františka Drdly, Jana Růžičky či Antona Johanna Ferenze a vzpomínku na Muzeum knihy,“ řekl Stanislav Mikule z muzea.  Prohlídky se konají každou celou hodinu krom poledne, poslední začíná ve čtyři.

Až do konce září je také možnost navštívit věž farního kostela svatého Prokopa. Na fotografie se podívejte v galerii.