„Takovou dotaci samozřejmě oceňuji, je to úžasná věc," pochvaluje si uvolněné peníze pro gymnázium jeho ředitel Vlastimil Čepelák.

Dotace poslouží na vybudování sedmi specializovaných pracovišť v rozlehlé půdní vestavbě budovy školy. Díky tomuto umístění stavební práce, které mají začít společně se začátkem školního roku, nebudou výrazněji ovlivňovat chod gymnázia.

Laboratoř bude prohlubovat možnosti výzkumu i výuky ve středoškolském prostředí. Podle ředitele Čepeláka však nenahradí již fungující odborné třídy. „Klasická výuka bude probíhat v našich starých učebnách. Badatelské centrum bude zaměřené na různé olympiády, soutěže a na vědeckou činnost našich studentů, když budou chtít zkoumat nějaký problém do hloubky. Využití najde i v rámci nepovinných předmětů a kroužků," rozvádí své plány ředitel. Jedním z cílů učebny je i zlepšení přípravy žáků pro budoucí studium na vysoké škole.

Ve vymezených prostorách vznikne sedm rozličných pracovišť. Vybavení budou tvořit moderní přístroje pro různá vědní odvětví. Jedno pracoviště tak bude vyhrazené pouze pro optiku, zatímco na dalším budou studenti pracovat s termokamerou.

Také pro studenty jiných škol 

„Půjde o zařízení na vysoké technologické úrovni. S některými z nich se nebudou učit zacházet pouze žáci, ale i učitelé," dodává k vybavení učebny Čepelák. Moderní pracoviště, které bude pro Žďársko jedinečné, má být dle ředitele gymnázia přístupné i nadšencům z ostatních středních i základních škol.

Vedle žďárského gymnázia se badatelských center dočkají i další školy v Kraji Vysočina. Na specializované třídy se mohou těšit v Jihlavě, Třebíči, Havlíčkově Brodě a v Pelhřimově. Evropský fond pro regionální rozvoj, ze kterého finance na badatelské centrum pocházejí, prostřednictvím ROP Jihovýchod dotuje i modernizaci silnic v Kraji Vysočina.

Projekt badatelských center však není to jediné, co pomáhá žďárskému gymnáziu v modernizaci. V rámci projektu Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost se škola dočkala dalších peněz na předělání zastaralých učeben chemie, fyziky nebo biologie.

Nová učebna fyziky je pro studenty již připravená. Během prázdnin se bude pracovat i na zkvalitnění tříd biologie a chemie. Zmiňovaný projekt financuje ministerstvo školství a na Vysočině se modernizace pomůcek ve specializovaných třídách dočkají desítky škol.