Posláním domu je poskytnout přechodné ubytování a pomoc těhotným ženám nebo rodičům s nezletilými dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a nedokáží ji řešit vlastními silami. ,,Dle dostupných statistik se celé třetině klientů podařilo následně získat vlastní bydlení, práci a vrátit se zpět do normálního života,“ sdělila Aneta Musilová, vedoucí sociální pracovnice.

V průběhu let zde bylo ubytováno více než pět set maminek a tatínků s více než dvanácti sty dětmi. Kapacita azylového domu je deset pokojů a třicet lůžek. Maximální doba pobytu je omezena na rok. ,,Maminky, někdy i tatínci, musí během této doby za pomoci sociálních pracovníků získat jiné bydlení. Pracovníci domu jim během pobytu pomáhají také se získáním sociálních dávek, zajištěním školek a škol pro děti nebo při žádostech o zaměstnání,“ dodala Musilová. (ras)