„Jedná se ale o rozpočtované částky, které se budeme snažit snížit výběrovým řízením," podotkl bítešský radní Ladislav Koubek.

„Velmi nám pomůže novela rozpočtového určení daní, která Bíteši může přinést částku bezmála čtrnáct milionů korun ročně navíc," dodal Koubek s tím, že s realizací projektu terminálu bude započato v příštím roce.

Lepší bezpečnost

Projekt vybudování terminálu souvisí s rekonstrukcí Masarykova náměstí, vyřeší jeho severní stranu.

„Vychází z původně zpracované projektové dokumentace Rekonstrukce Masarykova náměstí a částí ulic Lánice a Růžová ve Velké Bíteši, která se rozdělila na dvě části. Část s názvem Přestupní terminál Velká Bíteš řeší severní stranu Masarykova náměstí a je zaměřena na autobusovou dopravu. Jde především o autobusové nádraží soustředěné kolem středové, dnes travnaté plochy. Tato plocha bude z převážné části vydlážděna pro pohyb cestujících v prostoru mezi zastávkami autobusů," vysvětlil bítešský starosta Milan Vlček.

Díky vybudování nového autobusového nádraží dojde ke zlepšení přehlednosti celého náměstí a oproti současnému stavu zvýšení bezpečnosti cestujících.

„Odsunutí středové průjezdné komunikace jižně o asi pět metrů umožní zajíždění autobusů na horní stranu náměstí od západní strany. Jednosměrná doprava na horní severní straně náměstí bude obrácena a nově bude vedena po směru hodinových ručiček," vyjádřil se Milan Vlček.

Lidé čekající na autobusy budou mít k dispozici přístřešky, lavičky, informační panel s odjezdy a příjezdy autobusových linek s dálkovým přístupem, na autobusovém nádraží budou nové odpadkové koše, stojany na kola či možnost se občerstvit pitnou vodou.

„Masarykovo náměstí bude nasvětleno novým veřejným osvětlením. Kromě dvou stávajících kašen tam přibude nový plošný vodní prvek, který zatraktivní střed náměstí," dodal starosta.