„Nalezený úlomek je moc malý pro detailnější laboratorní zkoumání. Byl by hřích ho poškodit teď, když máme v rukách jedinou část meteoritu," vysvětlil Spurný. Vedoucí astronomického ústavu doporučuje hledat nejprve na dobře přehledných místech v oblasti v pásu asi čtyři kilometry širokém mezi Vírskou přehradou a Bohdalovem. Tam by se měly nacházet malé, řádově gramové až desetigramové meteority ve větším počtu.

V případě nálezu je třeba místo i vlastní meteorit dobře zdokumentovat. „Úlomek vyfotografovat v původní poloze. Místo zaměřit nejlépe pomocí GPS a jasně označit. Meteorit sám by měl být uložen nejlépe do nepoužité hliníkové fólie – alobalu, a poté do dalšího obalu, například plastového sáčku. Pokud je to možné, je dobré se vyhnout kontaminaci meteoritu dotykem prstů," uvedl Pavel Spurný s tím, že prosí o neprodlené informování o nálezu. „Ve všech obcích v dráze rozpadu meteoritu jsme vyvěsili informační cedule i s kontakty," dodal Pavel Spurný, který přesně spočítal, kde meteorit hledat.

Úlomek meteoritu na poli u Nové Vsi našel v sobotu Tomáš Holenda z Astronomického klubu v Pelhřimově. Zhruba jeden centimetr velký kamínek ležel kousek od obce. Největší kus o velikosti pomeranče by měl ležet v lesním porostu jihozápadně od obce Rudolec.