Prostřednictvím projektu Modré dny do léčebny zavítal americký astronaut Andrew J. Feustel v doprovodu své ženy Indiry a dvou synů. Feustel se v květnu stal členem dvanáctidenní servisní mise, jež NASA vyslala k Hubbleovu teleskopu.

S sebou do kosmu vzal Feustel nejenom českou vlaku (jeho manželka má české kořeny), ale i Nerudovy Písně kosmické. Děti zajímala řada otázek spojená s pobytem v kosmickém lodi, ale také práce astronauta a vesmír obecně.

„Doufáme, že podobných zážitků budeme moci sociálně znevýhodněným dětem poskytnout ještě více, protože právě taková setkání v nich mohou vzbudit snahu se prosadit a po vzoru známých osobností něco významného dokázat,“ vyjádřil se ředitel Modrých dnů Tomáš Forýtek.

„Při organizování akce ve Velké Bíteši mi vyšel vstříc hoteliér Jiří Rauš, kterému bych rád poděkoval,“ dodal Forýtek.