Je už tradicí, že se členové Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, klub Velké Meziříčí, sejdou v tento předvánoční čas při Tvořivé dílně. Nejinak tomu bylo i letos. V sobotu 3. 12. se nás sešlo v prostorech hasičské zbrojnice v Lavičkách na padesát. Každý, kdo měl zájem, si během odpoledne vyrobil vánoční výzdobu pod vedením Markéty Chmelíčkové a Marušky Markové. Domů si potom všichni odnášeli krásné svícny a stínítka na svíčku. Další lucerničky jsme vyrobili na výzdobu sálu pro náš připravovaný ples Dobré vůle, který se bude konat 28. ledna v KD Uhřínov.

K dispozici bylo připravené občerstvení, k ochutnání byly i sladkosti z kuchyní našich šikovných maminek.

Navečer děti překvapil Mikuláš s čerty. Kdo byl hodný, dostal dáreček. Mikulášskou kabelu se sladkostmi si nakonec odnesly všechny děti.

Rádi bychom i touto cestou poděkovali všem organizátorům akce, dobrovolnicím, sboru dobrovolných hasičů z Laviček (za propůjčené prostory) a všem sponzorům, díky nimž jsme mohli prožít s dětmi toto krásné odpoledne. Zvláštní poděkování patří nejmenovanému dárci, který přispěl sladkostmi do mikulášské nadílky.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., je otevřeným, nepolitickým občanským sdružením s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

Klub usiluje o výchovu, vzdělání a komplexní péči o osoby s různým handicapem, a to vše v kombinaci se zdravými lidmi. Snaží se o rozvoj informovanosti rodičů v oblasti psychologie, speciální pedagogiky, pedagogiky, v sociální sféře a o celkovou podporu rodičů.

Zdeněk Jůda, předseda klubu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. klub Velké Meziříčí