„Arménie už spolupracuje se třemi kraji v České republice a funguje to velmi dobře. Udělali jsme malou chybu, že jsme už dříve nenavázali i spolupráci s Krajem Vysočina, což bychom chtěli nyní napravit. Snad se to v brzké budoucnosti podaří,“ potvrdil arménský velvyslanec Tigran Seiranian, který zavítal na celodenní návštěvu do Nového Města na Moravě.

„Nové Město se mi moc líbí a určitě se mu také pokusím najít nějaké vhodné partnerské město, aby se naši a vaši lidé mohli lépe poznávat a navštěvovat se,“ řekl novoměstským představitelům při své návštěvě Tigran Seiranian.

Případnou spolupráci s Arménií vedení Nového Města na Moravě velmi vítá. „Je to nejen nádherná země, ale také rychle se rozvíjející. Má ambice být přátelskou všem zemím Evropské unie. S panem velvyslancem jsme v Novém Městě mimo jiné navštívili i společnost Sporten, a já doufám, že se podaří zahájit vývoz lyží i do Arménie,“ podotkl novoměstský starosta Michal Šmarda.

Vysočina není pro arménského velvyslance neznámá, neboť v Jihlavě žije arménská komunita, kterou občas navštěvuje. A každý rok zavítá také do Sázavy, kde se nachází hrob vojína Davidjana Aršavira Abramoviče. Tento arménský voják zemřel na samém konci války v lazaretu, který byl tehdy zřízen v budově tamní školy. V obecní kronice je zapsáno: „U pomníku padlých pohřben jest ruský vojín Davidjan Aršavir Abramovič, narozený 1926, zemřel 28.6.1945 v lazaretu zdejší školy, kamž byl v beznadějném stavu z ruského vojenského tábora převezen."

Arménský velvyslanec ani letos návštěvu Sázavy nevynechal. „Jsem vděčný obyvatelům Sázavy, že se o hrobku starají, jako by byla jejich vlastní. Začal s tím dnes již zesnulý ředitel školy Bohuslav Drdla a místní obyvatelé v tom pokračují,“ vyjádřil se Tigran Seiranian.

Součástí velvyslancovy návštěvy v Novém Městě na Moravě byla také již zmíněná prohlídka některých pracovišť novoměstské firmy Sporten. „Velice mě udivilo, že lyže mnoha známých značek jsou vyráběny právě ve Sportenu. A velmi mile mě na mě zapůsobil i technolog této firmy, který nás provázel. Bylo mu pětadvacet let a dokonale znal celou výrobu,“ pochválil zaměstnance Sportenu arménský velvyslanec.

Tigran Seiranian věnoval část své návštěvy také studentům novoměstského gymnázia, kterým přiblížil život lidí ve své zemi.

„Snažil jsem se s nimi mluvit srozumitelnou angličtinou a studenti mě mile překvapili, protože mi velmi dobře rozuměli, a následně mi pokládali otázky taktéž v angličtině. Bylo také vidět, že se velice dobře orientují i v problematice mé země,“ podotkl Tigran Seiranian.

Pochvala arménského velvyslance týkající se jazykové úrovně studentů novoměstského školského zařízení potěšila ředitele gymnázia Jiřího Maděru. „Byl to opravdu pěkný rozhovor, měl jsem z něj velkou radost. Žáci se pokládali otázky na nejrůznější témata, ptali se mimo jiné také na vliv Islámského státu na Arménii nebo to, jak se Arméni vydělili ze Sovětského svazu a jaký to na ně mělo dopad a podobně. Studenti byli velmi soustředění, jejich zájem mě velmi potěšil,“ prohlásil Jiří Maděra.

Návštěva arménského velvyslance v Novém Městě na Moravě končila cestopisnou besedou o Arménii s Robinem Böhnischem, který tuto zemi několikrát navštívil. „Byl jsem tam asi patnáctkrát a tato země mě chytla za srdce hned při první návštěvě. Je to velmi bezpečná destinace a já bych ji na svých přednáškách rád představil lidem jako velmi zajímavý turistický cíl, který je Čechům málo známý,“ složil Arménii poklonu slyšet Robin Böhnisch.