Expozice včetně seznamu se jmény má být otevřena v úterý 27. ledna v síni jihlavského židovského hřbitova.

Všechny podklady zpracovával sedm let podle autentických dokumentů Ladislav Vilímek, archivář na odpočinku. Jména a příjmení jsou sepsána na 14 papírových arších o rozměrech 70 krát 100 centimetrů.

„Podařilo se mi během let zpracovat kartotéku všech Židů, kteří prošli Jihlavou v 19. století a v první půli následujícího. Bylo to 27 tisíc Židů, základ pro zdokumentování obětí holocaustu. S výstavou mi moc pomohla žena. Spolu jsme napsali asi 800 jmen. Musím poděkovat také školákům, kteří nám hodně pomáhali,“ shrnul přípravu unikátního výčtu obětí Ladislav Vilímek.