„Akce se koná pod dohledem známých a uznávaných architektů. Studenti budou své návrhy vytvářet po skupinkách a na závěr workshopu je v neděli odpoledne představí ve Staré radnici. Mezitím se mohou účastnit různých odborných přednášek a kulatých stolů v zámku, které jsou otevřené i veřejnosti," vyjádřil se Jan Šedo z iniciativy Žijeme Žďárem, která se podílí na pořádání akce.

Návrhy budoucích architektů týkající se toho, jakým způsobem upravit různé lokality ve Žďáře, pak mohou posloužit kupříkladu jako podklady pro městské architektonické soutěže.

Studenti i architekti

„Záleží na městu, jak pak tyto návrhy využije. Mohou být třeba jako podklad pro soutěže, a pokud by nějaký návrh zaujal i obyvatele a nešlo by o finančně náročnou záležitost, mohla by se například zařadit do participačního rozpočtu," přiblížil Šedo.

Snahy o různá vylepšení ve městě budou pokračovat také v dubnu a v květnu. Studenty architektury ve Žďáře vystřídají architekti, kteří budou hledat jednoduchá a účinná zlepšení konkrétních problematických míst.

„Jde o koncept známý jako Městské zásahy, který byl vyzkoušený v řadě měst, jako jsou například Praha, Bratislava či Zlín," poznamenala mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová s tím, že nad akcí převzal záštitu městský architekt.

Do projektu ke zlepšení různých lokalit ve městě se v průběhu předchozích měsíců mohli zapojit také obyvatelé a prostřednictvím we᠆bových stránek oslovit architekty se svými konkrétními náměty, na co by se měli při svém pobytu ve Žďáře zaměřit.

„Lidé zatím poslali asi tři desítky různých návrhů, co by se dalo zlepšit, a mohou je posílat i nadále," konstatoval Šedo. „Architekti, kteří se do akce zapojí, budou do města jezdit průběžně. Podstatný je ale termín 22. května, kdy je uzávěrka jejich návrhů. My z nich potom připravíme výstavu, kterou obyvatelům představíme při Dni Žďáru 11. června," dodal Jan Šedo.