„Z celkem sedmi členů hodnoticí komise byl Ryška u pěti na prvním místě, u jednoho na prvním až druhém místě a u zbývajícího hodnotitele na druhém místě. Vzhledem k tomu, že řeší územní plány a zároveň projektuje, má komplexní pohled na město i individuální akce a zkušenosti z obou oblastí, " informoval žďárský starosta Zdeněk Navrátil.

„Zbyněk Ryška rovněž jako jeden z mála uchazečů ve své prezentaci rozebral územní plán včetně jednotlivých částí města, což vnímám jako velmi profesionální přístup," doplnil místostarosta Žďáru Josef Klement.

Nový architekt má ke Žďáru vztah už z dřívějších let. „Jako student jsem zpracovával na brněnské fakultě architektury projekt na přestavbu bývalého pivovaru v areálu zámku na kongresové centrum. Od té doby se zajímám o architekturu Santiniho, urbanismus města a také o okolní krajinu," přiblížil Zbyněk Ryška.

Od ledna radnice plánuje zahájení bezplatných konzultačních hodin městského architekta pro veřejnost. „Budou jednou týdně, vždy v pátek, aby se mohli přijít poradit soukromí stavebníci, ale třeba i investoři různých provozoven, kteří chtějí ve Žďáře stavět," řekl Navrátil.

Podle starosty to však neznamená, že by městský architekt něco zakazoval. „V některých městech to chodí tak, že člověk, který chce stavět, se staví za městským architektem a probere s ním záměr, ale ten spíše, než aby mu něco zakazoval, jeho projekt ještě rozvine. Všechno je o komunikaci a dialogu," dodal starosta.

Podle Zbyňka Ryšky je třeba po architektonické stránce ve Žďáře nejdříve řešit spíše urbanistické a dopravní problémy města. „Nyní se chci soustředit na téma Řeka a město, protože řeka je prostorem plným potenciálu, bohužel ve Žďáře opomíjeným. Dalším tématem je Brána do města, tedy přednádražní prostor a spojení nádraží a centra města," sdělil architekt.

Městský architekt bude pracovat na základě smlouvy o dílo. Vedení žďárské radnice si od jeho činnosti slibuje ucelenější ráz staveb města s tím, že se s odborníkem budou moci radit rovněž soukromí investoři. Z důvodu střetu zájmů se městský architekt nebude moci zúčastňovat architektonických soutěží vyhlašovaných Žďárem, případně provádět projektovou činnost pro cizí subjekty na území města.