„Městská rada nedoporučila, aby projekt koupaliště šel do dalšího kola žádostí o dotace,“ sdělila vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Irena Škodová.

Místo areálu u Pilské nádrže by měl úpravami projít bazén při čtvrté základní škole.

Předběžný propočet nákladů počítá s částkou ve výši devadesát šest milionů čtyři sta tisíc korun.

O budoucnosti kopání ve městě ale zřejmě definitivně rozhodnou až zastupitelé na svém zasedání 18. září.

--------------

Studie bazénu

Studie se zabývá rekonstrukcí vnitřních prostor stávajícího bazénu, jeho rozšířením o rekreační část a posouzením stávající technologie a stávajících rozvodů.

Propočet nákladů, zpracovaný v srpnu 2008, předpokládá finanční náklady ve výši 24,3 milionu korun na technologickou část a 72,1 milionu korun na stavební část, celkem tedy 96,4 milionu korun. Přitom je možné stavbu rozdělit na 4 etapy a přizpůsobit tak výstavbu rozpočtovým možnostem města.

---------

Více v sekci Související články


⋌(sev)

Jana Ševčíková