Mládě husice má jedno křídlo neustále ve zcela netypické poloze – směřuje nahoru. Jde o takzvané andělské křídlo. „Je to defekt ptačího křídla způsobený nevhodným složením potravy v mládí. Objevuje se zvláště u ptáků, které lidé přikrmují. Ptáci si na přikrmování přivyknou a nemají potřebu si sami hledat potravu. Zasytí se, ale nezískají potřebné živiny a vitamíny,“ vysvětlila mluvčí Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Jana Hejtmánková.

Lidé by podle ornitologů neměli přikrmovat ptáky v letním období, kdy je ve volné přírodě dostatek potravy. „Pokud přece jen chtějí krmit, pak je vhodnější koupit speciální granulky pro vodní ptactvo nebo krmit obilovinami,“ připomenula Jana Hejtmánková.

Mládě husice egyptské na dobročinnost lidí doplatilo. „Je odkázáno doživotně zůstat na jednom místě, pravděpodobně nebude nikdy schopno létat,“ potvrdila Jana Hejtmánková.

Husice egyptská letos vyvedla u žďárského rybníku sedm mláďat. Po čase byla pozorována pouze čtyři mláďata. „Teď už zbyla jen tři. Jsou už dost velká, tak je pravděpodobné, že se dospělosti se dožijí všechna. Zvykla si i více na lidi. Ví už, že od nich něco dobrého dostanou, tak připlují blíž, jakmile někoho spatří. Zpočátku mláďata naopak utíkala,“ popsala Jana Hejtmánková.

Tento ptačí druh se k nám dostal z Anglie. Byl dovezen v 17. století a postupně se začal šířit. „Husice egyptské jsou u nás celoročně. Různě se potulují. Zastihnout je můžeme na shromaždištích vodních ptáků. Častá pozorování jsou například v Praze. Ve Žďárských vrších zahnízdil tento ptačí druh historicky poprvé,“ poznamenala Jana Hejtmánková.