Co znamená ambulantní porod?

Rozdíl oproti běžnému porodu je, že rodička odchází z porodnice dříve než po neonatologickou společností doporučených 72 hodinách. Ambulantní porod je pro mnohé rodičky cestou, jak mít zajištěnou odbornou péči v nemocnici a přitom, pokud nenastanou žádné komplikace, mohou velmi brzo odejít do svého domácího prostředí. Domnívám se, že je to vhodné řešení pro ženy, které nechtějí v nemocničním prostředí trávit delší čas.

Předpokládám, že ne všechny maminky si mohou zvolit ambulantní porod.

Pro ambulantní porod jsou důležité dvě podmínky: rodička i miminko musí být zcela v pořádku. Z pohledu gynekologa-porodníka ambulantní porod znamená, že rodička přijde do porodnice, porodí na porodním sále bez komplikací, a po krátké době odejde ideálně i s novorozencem domů. Česká gynekologicko-porodnická společnost doporučuje rodičkám minimálně dvanáctihodinový pobyt v porodnici. Odchod maminky před uplynutím uvedené doporučené lhůty vyžaduje podpis negativního reverzu. Rodičům, kteří se rozhodnou pro ambulantní porod, doporučujeme, aby si doma vše předem připravili a domluvili se na pomoci a podpoře se členy rodiny a blízkými.

Rudolfa Vrbecká
Zemřela Rudolfa Vrbecká. Novoměstská sestra, která zažila válku v Koreji

Co musí rodiče zajistit, aby bylo možné novorozence propustit z nemocniční péče dříve spolu s maminkou?

Ze strany rodičů je třeba předem kontaktovat budoucího praktického lékaře pro děti a dorost a zajistit u něj kontrolu novorozence druhý den po propuštění. Dalším z aspektů je provedení některých screeningových vyšetření. Ta lze u dětí narozených v naší porodnici do velké míry určitým způsobem ve většině případů zajistit. Pro rodinu to však znamená opakovaně s dítětem na tato vyšetřením přijet. Předpokladem předčasného propuštění je samozřejmě absence příznaků onemocnění u novorozence.

Mají rodičky zájem o ambulantní porod hlásit předem?

Budeme rádi, pokud při plánování ambulantního porodu a předčasného propuštění budou nastávající rodiče přímo kontaktovat vedení dětského oddělení. O různých aspektech si společně budeme moci přímo pohovořit. Bližší informace k tématu ambulantních porodů lze najít na webových stránkách www.nnm.cz - dětské a novorozenecké oddělení.