Cenu za rozvoj charitního díla v kategorii zaměstnanec si Alena Poulová přebrala v prostorách augustiniánského kláštera u kostela svatého Tomáše v Praze na Malé Straně.

„Toto ocenění mi udělalo velkou radost. Patří ale také lidem, kteří mě v mé práci podporují – od mých nejbližších, přes moji nadřízenou, ředitelku Janu Zelenou, až po výborný tým lidí kolem mě. Bez těchto lidí bych tolik nedokázala,“ nechala se slyšet vedoucí velkomeziříčského stacionáře Nesa Alena Poulová s tím, že v Charitě pracuje již sedm let. „Svoji práci mám velmi ráda a je pro mě osobně ctí pracovat právě v této organizaci,“ doplnila Alena Poulová.

Uznání za několikaletý přínos

Co se týká samotného průběhu nominace, každá z diecézních charit v republice mohla posílat tipy na své „kandidáty“ ve čtyřech oblastech působnosti: zaměstnanec, dobrovolník, sponzorská organizace a mimořádný čin. Ze seznamu všech nominovaných pak bylo nakonec vybráno na osmadvacet řádových i vedoucích pracovníků, vážených pro svoji odbornost a lidský přístup ke klientům i kolegům, dlouholetých dobrovolníků a sponzorských organizací, již vykonanou činností nějakým způsobem přispěli k rozvoji celé organizace Charity.

„Alena Poulová, jakožto pracovnice Oblastní charity Žďár nad Sázavou a vedoucí denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí, byla na cenu nominována za několikaletý přínos ve vedení služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, za vybudování kvalitního zařízení, jeho rekonstrukci a rozšíření,“ uvedla Lenka Judová, asistentka pro oblast propagace a duchovní péče žďárské oblastní charity. Nezanedbatelným faktem pak bylo podle Judové rovněž její vysoké pracovní nasazení a lidský přístup, kterým buduje dobré jméno Charitě.

--------------

Cena Charity ČR

– je udělována od roku 2008 u příležitosti zakončení celostátní kampaně s názvem Den Charity, akce, která se koná na mnoha místech republiky v den svatého Vincence z Pauly (27. září), patrona a zakladatele moderní charitativní činnosti

– je určena osobnostem Charity za mimořádné charitní dílo