Proč takové zpoždění? Ministerstvo životního prostředí před několika týdny rozhodlo, že je nutné vypracovat kompletní studii vlivu (EIA) moderního areálu na okolní přírodu.

Úředníci tím reagovali na dopis žďárského zastupitele Martina Bořila. „Pan Bořil podal nesouhlasné vyjádření ke stavbě. Uvádí, že projekt bude mít negativní vliv na okolní krajinu, a požaduje její další posouzení. Příslušný úřad shledal připomínky jako relevantní,“ uvedl ve zprávě Miroslav Rokos z ministerstva životního prostředí.

Na žďárské radnici se okamžitě zvedla vlna zděšení.Město totiž vlastní potřebná kladná stanoviska k akvacentru od ostatních orgánů (např. CHKO Žďárské vrchy). „Krok zastupitele Bořila se dá přirovnat k porušení demokratického rozhodnutí zastupitelstva z loňska. Argumenty poukazující na negativní ovlivnění krajiny jsou liché. Jak by mohl akvapark zkazit krajinný ráz, když sousedí s halou strojírenského podniku s vysokým komínem. Nehledě na to, že například na Zelenou horu není od koupaliště vůbec vidět,“ uvedl starosta Jaromír Brychta.

Martinu Bořilovi vadí především chystaná asi deset metrů vysoká soustava toboganů. „Nejsem proti koupališti, je to prospěšný záměr, ale není k tomu nezbytně nutný tobogan. Nesouhlasím s ním i z toho důvodu, že zpráva, kterou si nechalo dřív vypracovat samo město, připouští jeho negativní vliv na krajinu,“ podotkl Martin Bořil.

Nesouhlasí ani s tvrzením Jaromíra Brychty, že by svým postojem porušoval rozhodnutí zastupitelstva. „Své vyjádření jsem ministerstvu poslal jako občan Žďáru, nikoliv jako zastupitel. Za současný stav nese odpovědnost samo město, protože připravilo vadný projekt, který nebylo schopno před ministerstvem v rámci zjišťovacího řízení obhájit,“ dodal. Kompletní studie EIA bude stát město přibližně pět set tisíckorun.