Návštěvníky tam čekalo hned několik stanovišť. Na nich se veřejnost dozvěděla například to, jak správně třídit odpadky, co dělat při setkání s neznámým zvířetem nebo jak poskytnout první pomoc. Nechyběla ani tvůrčí dílnička, „poznávačka" rostlin a živočichů nebo možnost prohlédnout si kožešiny, parůžky a další myslivecké trofeje zvěře.

Akci, jež se konala pod záštitou starostky Žďáru nad Sázavou a senátorky Dagmar Zvěřinové, pořádala žďárská městská policie a odbor životního prostředí společně s dalšími partnery.