Testování se provádí z kapilární krve a trvá jen několik minut. „Výsledek je pouze orientační a v případě pozitivního nálezu je třeba ověřit ho laboratorním testem,“ upozornil streetworker Luboš Machek.

Změna v legislativě

„Konečně zvítězil zdravý rozum nad byrokracií!“, okomentoval obnovení testování streetworker. Zjišťování nákazy virem HIV a infekční hepatitidou typu C bývalo až do počátku roku 2006 běžnou službou kontaktních center v celé republice.

„Pak se ale změnila legislativa a žádný ze stávajích testů neprošel certifikací Evropské unie,“ vysvětlil vedoucí Kontaktního centra Spektrum Pavel Beneš. „V případě žloutenky trvá tato neutěšená a odborníky kritizovaná situace dodnes,“ dodal.

Až do letošního června tak nezbývalo narkomanům, kteří si aplikují drogy nitrožilně, než v případě nejistoty dojít do zdravotnického zařízení. „Za celou tu dobu jsme však nepřesvědčili jediného našeho klienta, aby tak učinil. Tato zařízení postrádají anonymitu nízkoprahového kontaktního centra,“ uvedl Pavel Beneš.

Virus HIV, způsobující nemoc AIDS, se stejně jako virus hepatitidy C přenáší hlavně krví. Proto jsou jimi vážně ohroženi právě lidé užívající drogy intravenózně. „Zatímco výskyt HIV je v naší populaci poměrně vzácný, hapatitida C je mezi problémovými uživateli drog vcelku běžným jevem. Na rozdíl od hepatitid typu A a B proti typu C neexistuje účinné očkování,“ apeloval Luboš Machek.

Prevence je základ

Nízkoprahové kontaktní centrum Spektrum vzniklo v roce 1995 jako účelové zařízení Kolpingova díla. V současné době zajišťuje mimo jiné poradenské služby a realizuje minimální preventivní programy ve školách. Součástí péče jsou zdravotní servis, výměnný program sterilního injekčního náčiní, distribuce dezinfekčních prostředků, kondomů a metodických materiálů.