Sbírku pořádá ADRA, nestátní a nezisková organizace zaměřená na poskytování humanitární a sociální pomoci v České republice i v zahraničí. „Ve Žďáře nad Sázavou organizujeme tuto sbírku už čtvrtým rokem,“ informoval člen správní rady nadace Jan Bucha.

„Pomáhají nám studenti z Biskupského gymnázia a střední průmyslové školy. Výtěžek ze sbírky je rozdělen na třetiny. Jedna třetina financí zůstává ve Žďáře nad Sázavou, druhá se použije na bezprostřední pomoc lidem při mimořádných událostech a poslední třetina výtěžku je určená na dlouhodobé projekty,“ vysvětlil Bucha.

„Od rána jsme oslovili asi padesát lidí, tak třicet z nich ochotně přispělo do sbírky,“ řekl Dominik. „Jedna paní dokonce vložila do kasičky dvě stě padesát korun.“ „Nejvíce dávají důchodci a ti, kteří znají činnost nadace Adra,“ dodal Vašek.

Jako poděkování dárcům pořádá místní pobočka humanitární organizace Adra 25. dubna v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou benefiční koncert skupiny Vockap. Tam bude předán šek z výtěžku sbírky Pomáhat může každý. Třetina výtěžku letošní sbírky je určena na preventivní činnost Poradny pro ženy a dívky ve Žďáře nad Sázavou.