„Letos je to horší. Nejsou stopy ve sněhu a myslivci se musejí orientovat podle toho, jak zvěř chodí ke krmelcům. I přes mírnou zimu se přikrmuje, takže myslivci, kteří chodí ke krmelcům, počty zvěře dost přesně odhadnou," informoval jednatel Okresního mysliveckého spolku ve Žďáře nad Sázavou Oldřich Sedlář. V jeho honitbách se sčítání zvěře týká především srnčí a zajíců. „Se zajíci bude letos sčítání spíše o odhadu," předpokládá Sedlář s odkazem na skutečnost, že praktické sčítání je v aktuálních klimatických podmínkách odkázáno na sledování pobytových stop – trusu, případně otisků stop v blátě, anebo na tradiční vizuální pozorování zvěře na pastvě a na přikrmovacích místech.

Uživatelé honiteb jsou povinni provést v termínu stanoveném krajským úřadem sčítání zvěře a výsledky oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. „Výsledky sčítání slouží uživatelům honiteb jako podklad při tvorbě plánu mysliveckého hospodaření, dále jsou údaje podkladem pro zpracování statistických výkazů o počtech jednotlivých druhů zvěře v rámci kraje a následně pro území celé republiky," uvedl krajský radní pro oblast zemědělství Zdeněk Chlád.

Ze statistiky například vyplývá, že v roce 2012 bylo v kraji, kde se sčítá zvěř v 506 volných honitbách a 16 oborách, uloveno 13 824 kusů prasete divokého, za celou ČR to bylo 185 381 kusů. V obou případech jde o rekordní výši, která svědčí o vysokých stavech černé zvěře i o snaze uživatelů honiteb ji redukovat, protože působí značné škody především na zemědělských plodinách.

Letošní zima zvěř nevyčerpala tolik, jako tuhé mrazy a závěje. „Je zřejmé, že díky letošnímu nezvykle teplému počasí je zvěř v podstatně lepším stavu než v loňském předjaří. Tehdy zvířata doplatila na výkyvy počasí. Ty se podepsaly především na počtu divokých prasat, jejichž mláďata popadala – uhynula," připomněl krajský radní Zdeněk Chlád.

Zvěř sice nemrzla, ale myslivci se obávají, že by se mohly rozšířit choroby. „Nemocný kus běžnou zimu nepřežije, zatímco mírnou ano a může nemoc šířit dál," poznamenal Sedlář. Dodal, že zimu s jarními teplotami dobře překonávají i hlodavci, kteří některé choroby přenášejí.