„Zvon už máme odlitý a momentálně je na čistírně, odkud pak poputuje na hrubovnu. Jeho základní výška je 573 milimetrů a průměr věnce dosahuje 600 milimetrů,“ sdělil technolog Arnošt Kříž ze Žďasu. Text zdobící zvon se váže ke stopadesátému výročí zjevení Matky Boží v Lurdech.

K slavnostnímu předání zvonu by mělo dojít v neděli šestého července v deset hodin ráno, kdy bude sloužena slavnostní bohoslužba, na niž jsou pozváni také zástupci firmy Žďas. Bohoslužba bude věnována padesátému výročí kněžského svěcení ostrovského rodáka Josefa Vítka, který nyní působí jako kněz v brněnském kostele svaté Maří Magdalény.

Místní přikládají ruku k dílu

„Na bohoslužbě bude nový zvon slavnostně posvěcen, určitě zazní také poděkování a byli bychom moc rádi, kdyby se ještě ten den mohl zvon rozeznít. Ostrovští muži ho vytáhnou na laně do zvonice, což bude náročná, zodpovědná, ale zároveň i krásná práce,“ říká ostrovský farář František Koukal.
Ve zvonici, kam bude nový přírůstek umístěn, již je připraveno čerstvě zrekonstruované prostředí. Nedávno tam totiž byla dokončena oprava trámů, podlah a stropů. „Místní muži se do zvonice nastěhovali už v zimě a postupně dělali podlahu za podlahou, protože už byla v havarijním stavu a hrozila propadnutím,“ popisuje Koukal.

Nový kabát dostane v příštím roce také interiér samotného kostela svatého Jakuba, kde byly letos oškrabány vlhké omítky a po vyschnutí budou nahrazeny novými. Většinu prací místní nadšenci provádí svépomocí, vstříc rekonstruujícím vychází ale i obec, která podpořila opravy jak finančně, tak například poskytnutím dřeva z obecních lesů.

Autor: Jana Ševčíková