To se ještě vloni o hrubou stavbu bez inženýrských sítí a zázemí zajímalo a chtělo v ní provést, v rámci přizpůsobení novému projektu, rekonstrukci interiérů za přibližně šedesát milionů korun. Do roky chátrající budovy ve správě pobočky Úřadu práce České republiky ve Žďáře nad Sázavou měly být nality i finanční prostředky z Evropské unie. S otevřením se počítalo na konci roku 2013. Nyní je vše jinak.

Jak uvedla Táňa Švrčková, zástupkyně tiskové mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), vedení ministerstva se definitivně rozhodlo tento projekt zastavit. „A to jednak z důvodu technických problémů spojených s dostavbou objektu, tak nalezení vhodnějšího a dostupnějšího areálu v Pardubicích, kde má školení pracovníků úřadů práce dlouhou tradici,“ uvedla Táňa Švrčková.

Bude v Pardubicích

„Objekt v Rokytně se nachází v lokalitě, ve které se až současným prověřováním prokázalo, že součástí stavby by podle nových stavebních předpisů musela být čistička odpadních vod nebo několikakilometrová kanalizační přípojka. Velmi problematické se rovněž jeví získání pozemků pro parkovací plochy, již jsou nezbytné pro dostupnost,“ zdůvodnila dále rozhodnutí MPSV Švrčková.

Plánované vzdělávací středisko v Rokytnu mělo mít kapacitu cirka 60 míst a vlastní ubytovací a stravovací provoz. V letech 2008 – 2009 začaly stavební práce, které byly podle mluvčí plně hrazeny ze státního rozpočtu. „Celkem bylo vyčerpáno pouze 23 750 korun na přípravné práce technického dozoru investora. V září loňského roku byly přípravné práce ukončeny,“ dodala mluvčí MPSV.

„Mělo to být zařízení, do kterého by jezdili zejména noví a stávají zaměstnanci úřadu práce. Účastnili by se tam speciálního školení, seznamovali by se s novými zákony v oblasti práce a sociálních věcí a se vším, co potřebují ke své práci,“ vysvětlil bývalý ředitel Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou Václav Pavlosek. Po svém dokončení by v něm navíc nalezlo pracovní uplatnění několik lidí. „S tím jsme vždycky počítali a byl jsem přesvědčen, že každé pracovní místo, byť by jich tam nebylo mnoho, bylo pro tuto oblast skutečně velmi důležité,“ doplnil Pavlosek.„O dalším využití objektu v Rokytně zatím Úřad práce České republiky nerozhodl,“ sdělila Táňa Švrčková.

Dům původně „vyrostl“ jako záměr občanského sdružení Arche a stejnojmenného projektu a byl určen lidem se zdravotním handicapem. V zařízení se pro tyto osoby měly konat rekvalifikační kurzy či být zakoupeny speciální stroje včetně počítačů. Ale na začátku roku 1995 se ukázalo, že stát již není s to pomoci při financování stavby tohoto typu. V době, kdy se zastavil tok financí ze státní pokladny, byla hotová pouze hrubá stavba. Objekt osiřel a poté postupně chátral. Po jednání s občanským sdružením Arche se podařilo v roce 2004 převést budovu na stát. Poté se uvažovalo, že v objektu vznikne rehabilitační a rekvalifikační zařízení pro osoby se zdravotními omezeními po dopravních nehodách. Avšak ani tento záměr se nakonec nepodařilo zrealizovat. Přestože projekt již stál těsně před podpisem smlouvy s organizací Besip, která byla tehdy ochotna jej finančně podpořit.