Už ve čtvrtek opět žáci základních a středních škol usednou do lavic. Vyhlídky na nový školní rok přitom nejsou zrovna nejideálnější. Není dořešeno například, jak budou školy nově financovány. Ve vzduchu se stále vznáší i nejistota nad tím, zda ministr školství nepřijde s nějakou novinkou v rámci odměňování nepedagogických pracovníků. Pravdou ale je, že i v opozičních řadách se najde na současné vedení resortu školství nějaké pozitivum – například za rozjetí státních maturit.

„Nový školní rok vnímám s velkými obavami. Kvůli úbytku žáků se stále častěji objevují problémy s financováním středních škol. Dětí je málo, školy se o ně očividně perou a lidé jako by to ani nechtěli vnímat,“ řekla vysočinská krajská radní pro oblast školství Marie Kružíková (bezp., za ČSSD) a také vystudovaná pedagožka v oboru matematika a deskriptivní geometrie. Otázka v případném slučování středních škol je tak stále jedním z bodů, který zřejmě v budoucnu bude opět ožehavým tématem.

„Ministerstvo školství navíc připravuje nový model financování škol, který by měl být pro všechny kraje nastavený stejně. Nyní dostávají školy peníze na žáka,“ podotkla Kružíková. „Zatím ale o tom nevím nic bližšího, jen co proběhlo médii,“ uvedla radní. I to je jednou z bolestí současného vedení současného resortu školství, totiž určitá nekomunikace s krajskou či obecní samosprávou.

„Co se týče přístupu vlády k podpoře školství, tak bych řekla, že o některých věcech se hodně mluví, ale jejich realizace trvá dlouho a výsledky některých vládních kroků nejsou zatím patrné,“ podotkla Kružíková na adresu ministra Josefa Dobeše (VV).

Za vše nemůže vláda

Na to ale reagoval vysočinský europoslanec Ivo Strejček (ODS). „Nemám dojem, že by kterákoliv z vlád kladla dostatečný důraz na podporu školství. Bylo by velmi jednoduché obvinit současnou vládu z nedostatku zájmu o školství a přehlédnout, že i ve všech předcházejících vládách byl ministrem či ministryní školství člověk, na kterého tento resort takzvaně zbyl a kdo mu ani nijak příliš nerozuměl,“ uvedl Strejček. Tomu podle něj odpovídal i nekoncepční zmatek. „Co ministr, to nová koncepce. A výsledkem je chaos a zjevné selhávání českého vzdělávacího systému,“ nechal se slyšet europoslanec.

Zároveň ale namítl, že část své odpovědnosti na stavu školství nesou také kraje coby zřizovatelé středních škol a obce jakožto zřizovatelé základních škol. „I jejich představitelé, krajští radní a starostové, nesou svůj podíl na současném nedobrém stavu školství,“ namítl Strejček.

„Nelíbí se mi, že vláda některé kroky přesouvá na kraje. To je případ víceletých gymnázií. Ministerstvo je povolilo, ale rušit by je měly kraje. V tomto případě by se mělo jednat o rozhodnutí stejné pro celou republiku. Aby nedocházelo k tomu, že v některých krajích školy zruší, ale někde je zachovají,“ poukázala ale Kružíková na příklad evidentního přehazování problému z ministerstva na samosprávu.

K tomu se přidala i opoziční poslankyně Marie Rusová (KSČM). „České školství bylo a je neustále podfinancováno a často v něm dochází ke zcela nekoncepčním reformám,“ uvedla. Pokud se má české školství reformovat, pak by podle Rusové bylo třeba, aby k tomu vládní koalice přistupovala zodpovědně a hledala shodu i s opozicí. Jenomže to se podle komunistů a sociálních demokratů za vlády současného kabinetu neděje.

Klad: státní maturity

Změny nastanou také u financování pedagogických a nepedagogických pracovníků. „Objevily se totiž problémy s nedostatkem peněz buď pro první, nebo pro druhou skupinu. Ze svých zkušeností vím, že s financováním budou mít potíže také na základních školách v menších městech a na vesnicích. Například na základní škole v Brtnici bývalo pět set žáků, nyní jich tam chodí dvě stě třicet,“ uvedla Kružíková příklad.

Co si ale krajská radní chválí, jsou státní maturity. „Doufám, že se časem vychytají všechny mouchy a systém bude fungovat,“ řekla. Uvítá i to, pokud ministr Dobeš splní slib, že se ve školách zavedou standardizované testy po 5. a 9. třídě, které prověří znalosti žáků. „Středním školám tyto testy pomohou při přijímacích řízeních,“ podotkla radní.