Zatímco v uplynulých letech podobné tábory Klub Lavina pořádal ve spolupráci se základními školami v Rozsochatci a Dolní Krupé, nyní se podařilo zajistit další dobrovolníky z Velké Británie, kteří s dětmi stráví týden a budou je formou her a zábavy učit anglicky. Celý týden se ponese v duchu Tajemstvím Narnie. Táborníci budou ubytováni z finančních důvodů v budově ZŠ Buttulova. Tábor vyvrcholí vystoupením pro rodiče 12. srpna odpoledne v ZŠ Buttulova.

Kromě anglických dobrovolníků budou o děti během pobytu pečovat čeští instruktoři. Připomeňme, že Lavina je klub pro děti od 1. do 9. třídy. Navštěvují ho děti z Lysé, Zálesí, Dolní Krupé, Rozsochatce a dalších vesnic. Schůzky Laviny, plné her, soutěží a písniček, jsou doplněny výchovou v oblasti křesťanské etiky a snahou naplnit aktivním a dobrým způsobem volný čas dětí. Na každé schůzce je pro děti zajištěno občerstvení.

Během školního roku pořádá Lavina víkendové pobyty, Lavinu pro rodiče nebo různé párty. Klub se rovněž zúčastňuje dalších akcí, jakými jsou například soutěž Biblická stezka, Indiánská válka, nebo celostátní Setkání dorostů na Orlíku a mnohé další.
Název Lavina je složeninou tří slov: la - láska, vi - víra a na - naděje. Tato tři slova jsou základním mottem skupiny. Lavina je podporována Církví bratrskou v Horní Krupé a je součástí Dorostové Unie ČR.