V úterý 5. července, tedy na Cyrila a Metoděje, si připoměli 770. výročí založení Krucemburku.

V rámci těchto oslav se kromě jiného uskutečnily, a to hned na několika místech Krucemburku, jarmark řemesel, výstavy myslivců, filatelistů, zahrádkářů, kroužku šikovných rukou nebo hasičů.

Někteří občané městyse obdrželi čestné plakety, fotbalisté sehráli turnaj v malé kopané a své vystoupení si přichystali i „Rytíři země zubra“, nebo divadelníci z Divadla Štrůdl. Odpoledne zahrála k poslechu Venkovská kapela ze Žďáru nad Sázavou.

Nechyběla ani večerní taneční zábava. Ve středu 6. července, tedy na Mistra Jana Husa, je pro změnu na programu odpolední svěcení zvonu v kapličce v nedalekém Starém Ransku.

Čestnými občany Krucemburku se v úterý stali:

Jitka Měřínská z Brna, za práci ve Společnosti Jana Zrzavého a popularizaci Krucemburku

Karel Losenický z Prahy, za celoživotní práci pro městys Krucemburk

Plakety u příležitosti 770. výročí obdrželi:

Stanislav Forejt, Jan Strašil, Marie Beránková, Ladislav Cimpl, Václav Vavroušek, Jan Velík, František Daniel, Marie Derflová, Jaroslav Dobrovolný, František Holas, Václav Janda, Josef Kadlec, Václav Kasal, Zdeněk Kiitnar, Jiří Kohl, Anna Krátká, Renata Krátká, Karel Legát, Marta Losenická, František Misař, Ladislav Polanský, Josef Soukup, Mojmír Vašíček, Pavel Vomel a Josef Žampach.

Starosta Krucemburku Jiří Havlíček uvedl, že zastupitelsvo obce udělilo čestné plakety těmto občanům za práci, kterou pro Krucemburk odvedli v devadesátých letech minulého století a na počátku století současného.