Hory odpadků vyvrhují denně speciální vozy na skládku komunálního odpadu v jihlavském Henčově.

Po uzavření a rekultivaci skládky u Vyskytné nad Jihlavou je to jediné místo na Jihlavsku, kam lze odpad ukládat.

„Měli bychom skončit s navážením odpadu na skládky a přestat si zamořovat Vysočinu, kde máme pořád krásný kus čisté přírody. Skládky nepatří do krajiny. Kraj by měl sjednat nápravu,“ tvrdí amatérský historik a badatel na odpočinku Ladislav Vilímek z Rounku.

Skládky nežádoucí

Krajský radní pro životní prostředí Zdeněk Ryšavý (ČSSD) Deníku potvrdil, že Evropská unie nepřeje skládkám. „Odpady je třeba vytřídit, energeticky a materiálově využít a zbytek spálit. V severských státech spalují nevyužitelné zbytky. Strusku ze spaloven používají do podkladních vrstev pro silnice,“ přiblížil krajský radní.

Zakládání nových skládek bude podle ministerských úředníků narážet na legislativní překážky a má být nesrovnatelně dražší než dřív. „Chystáme se využívat v bioplynových stanicích a kompostárnách odpady biologického původu a v rámci kraje bychom chtěli postavit spalovnu,“ potvrdil Zdeněk Ryšavý.

Spalovna zatím nemá konkrétní obrysy. O to jasnější je v horizontu několika příštích let, že henčovská skládka se bude rozrůstat tempem 40 tisíc tun komunálního odpadu ročně. „K tomu přidáváme ročně tři tisíce tun biologicky rozložitelného odpadu, z něhož v kompostárně děláme kvalitní kompost. Ten vracíme do přírody,“ upřesnil za provozovatele skládky mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin Málek.

Vydrží do roku 2018

Kapacita skládky v Henčově by měla vydržet bez problémů do roku 2013. „Máme už schválený projekt rozšíření skládky včetně povolení, které nám zajišťuje ukládání odpadu do roku 2018,“ upřesnil Martin Málek.

Kdyby vznikla potřeba skládku provozovat i v dalších letech, má vedení SMJ plány, jak získat další pozemky.

Společnost A.S.A. počítala s provozem skládky u Vyskytné na roky dopředu. Pozastavení a nato ukončení provozu jí zhatilo plány.

„Důvodem ukončení ukládání odpadu byl i přes pro nás příznivý výsledek posouzení vlivu skládky na životní prostředí studie EIA zamítavý postoj k územnímu řízení ze strany obce,“ připustila mluvčí A.S.A. Marie Mocková.

„Město nás tlačí, abychom co nejvíc zmenšovali prostor k ukládání odpadu a rozšiřovali třídění a kompostování,“ shrnul Martin Málek.