Přírodní památka Obecník na Žďársku vznikla hlavně kvůli ochraně vzácné trávy puchýřka útlá. Památky byly zřízeny krajem Vysočina.

„V obou případech se jedná o rybníky,“ řekl radní Zdeněk Ryšavý. Dodal, že přírodní památkou by se v příštím roce mohl stát i dvouhektarový rybník u Ptáčova nedaleko Třebíče. Kraj se nyní stará o 120 zvláště chráněných území, která zabírají přes 4 200 hektarů. Na jejich údržbu plyne ročně z krajského rozpočtu kolem čtyř milionů korun.

Přírodní památka Starý přísecký rybník se rozkládá na 6,2 hektaru pozemků mezi obcemi Příseka a Puklice. „Je to z větší části spíš mokřad,“ přiblížil Ryšavý. Ornitologové napočítali během desetiletého pozorování na Starém příseckém rybníku 117 druhů ptáků, z nichž velká část užívala lokalitu pro hnízdění. Na 54 ptačích druhů, které se na rybnících vyskytují, figuruje v seznamu ohrožených živočichů. V tomto místě se našly i ohrožené druhy vodních měkkýšů a chráněných obojživelníků.

Nová přírodní památka Obecník zabírá 4,85 hektaru pozemků u Horní Libochové na Ždársku. Na dnech rybníků mimo jiné roste cenný druh trávy s názvem puchýřka útlá. „Ochrana spočívá v tom, že by rybníky měly být pravidelně letněny, aby se ta vegetace mohla obnovovat a rozrůstat,“ uvedl radní.