„Letos jsme se opět sešli na dvoudenním pracovním semináři v Chaloupkách, abychom prodiskutovali naše plány a projekty. Rok 2011 je Mezinárodním rokem lesů. Staráme se spíše o nezalesněné plochy, ale určitě se zapojíme. Budeme pokračovat i v dlouhodobých projektech, záleží i na grantech, které získáme,“ uvedla Kateřina Feikusová z kněžického Svazu ochránců přírody.

Plánů je dost

Letos toho budou mít ekologové z Kněžic na práci opravdu hodně. Do začátku jara mají na starost péči o přírodní a kulturní dědictví v nedalekém Opatově, na jaře budou zachraňovat modráska hořcového u Štítar na Znojemsku.

Před sebou mají ekologové a odborníci i jeden nesnadný úkol. Chtěli by údolí říčky Brtnice navrátit jeho původní krásu. „V únoru chceme podat revitalizační projekt. Jedná se o území, které původně nebylo zalesněné smrkovou monokulturou,“ přiblížila Feikusová.

Na další období plánují i opravu učebny v místní škole, ve které sdružení sídlí. „Mělo by se tím zlepšit zázemí pro volnočasové aktivity dobrovolníků a dětí,“ nastínila Feikusová.

Letošní rok byl vyhlášen Rokem dobrovolníků. Kateřina Feikusová počítá s tím, že se do projektů s touto tematikou zapojí i dobrovolníci z kněžického sdružení.

Ochránci přírody se starají jak o chráněná území a přírodní památky, tak o vzácné lokality, které by si ochranu jistě zasloužily. Takovým příkladem nechráněného přírodního unikátu je Salátův kopec u Zašovic na Třebíčsku.

Pasou ovce

A čím se ochránci přírody vlastně nejvíce zabývají? Kosí louky, chovají a pasou ovce, shánějí granty a vymýšlejí projekty, které by ozdravily krajinu na Vysočině. Svaz ochránců přírody je úzce propojen s ekostřediskem v Chaloupkách u Kněžic.