Závazná vyhláška o omezení konzumace na veřejných prostranstvích je doplňkem vyhlášky o ochraně veřejného pořádku a čistoty města. Její významnou součástí je odstavec čtyři, podle kterého je každý povinen používat veřejně prospěšná zařízení pouze za daným účelem a způsobem.

„Sedět na opěrátku lavičky u hřiště a popíjet lihoviny doposud nebylo přestupkem. Hromadily se stížnosti od maminek a občanů a po dohodě se státní policií jsme tuto vyhlášku schválili. Nyní existuje páka, jak tyto negativní jevy omezit,“ konstatoval místostarosta Pel〜hřimova Tomáš Dufek.

Počet hlídek policie nezvýší

Na vymezení inkriminovaných míst měli podíl republikoví policisté z Pelhřimova. „Naše návrhy vycházely z požadavků a stížností občanů. Jednalo se o místa, kde si hrají děti nebo tráví volné chvíle s rodiči a jejich soukromí bylo narušováno nevhodným chováním některých občanů,“ vysvětlila stanovisko policistů jejich mluvčí Hana Kotková.

Soudě podle počtu odvezených na záchytku do krajského města, narostly oproti minulému roku alkoholové delikty pouze nepatrně. „Do současné doby vyjížděli policisté na daná místa podle potřeby, hlavně pokud se tam nacházela osoba, která zjevně budila veřejné pohoršení. Tyto osoby pak byly převáženy na záchytnou stanici do Jihlavy,“ dodala Kotková s tím, že letos bylo do uplynulých dnů převezeno na protialkoholní záchytnou stanici 27 opilců. To je o tři více než vloni.

Větší počet policistů v daných místech očekávat nelze. „V rámci běžného výkonu služby budou policisté prioritně kontrolovat v Pelhřimově místa, která byla vyhláškou vyjmenována. Počet hlídek, s ohledem na stavy obvodního oddělení, již nelze zvyšovat. Situace se bude řešit na místě, vždy podle konkrétních případů,“ vysvětlil vedoucí policejního obvodního oddělení v Pelhřimově Jindřich Sůva.