Ačkoli rybníček zdaleka nedosahuje plošných rozměrů blízkých a známějších rybníků Rendlíček a Zumborek, byl zařazen na seznam evropsky významných lokalit. V torzu rašeliniště totiž najdeme ohrožené druhy rostlin – zábělník bahenní a suchopýr úzkolistý.

Zmije obecná

V rybníčku se reprodukuje pět druhů obojživelníků, především vymírající čolek velký a v okolní lokalitě lze ještě spatřit raka říčního, zmiji obecnou, slepýše křehkého, ještěrku živorodou, čolka obecného a horského, ropuchu obecnou, skokana zeleného, rosničku zelenou a další.

Z ohrožené flory se vyskytují bazanovec kytkokvětý, všivec mokřadní, prstnatec májový a vachta trojlistá. Rybník však rychle ztrácí vodu, nyní v něm už zbyla jenom plytká tůň, i ta se může dočkat úplného vyschnutí.

Z mapy Přírodního parku Bohdalovsko by tím zmizel jeden unikát. V suchém Fickově rybníku by vymřel čolek velký, který je ohrožen nejvíc z našich ocasatých obojživelníků.

V některých oblasetch za posledních dvacet let ho místy zmizelo až devadesát procent. Drastický úbytek je způsoben mizením vhodných biotopů při zavážení či zamořování písníků, jezírek v lomech a tůněk.

Na větších vodních nádržích je ohrožen dravými rybami a velkochovem kachen. V české vyhlášce č. 395/1992 Sb. je čolek velký veden jako silně ohrožený druh a nejinak je tomu v Evropě.

Například na Pyrenejském poloostrově se už nevyskytuje vůbec. Byl proto zařazen mezi ohrožené druhy v rámci evropského projektu ochrany přírody Natura 2000.

Hrozí zánik

Fickův rybník se dostal na seznam dvaceti vodních ploch Českomoravské vrchoviny, kterým hrozí úplné vyschnutí. „Jsou to především rybníky, mokřady a rašeliniště, které vinou necitlivých zásahů do krajiny ztrácejí vodu a zarůstají plevelnými stromy,” uvádí člen rady kraje Vysočina pro životní prostředí Zdeněk Ryšavý.

Krajská rada proto nedávno uvolnila 650 tisíc korun na průzkum, zda bude vůbec možné tyto biologicky cenné vodní plochy oživit. Evropská unie, která deklarovala cíl zastavit do roku 2010 pokles druhové rozmanitosti, by podle Ryšavého pokryla až devadesát procent nákladů na záchranu takových mokřad a tůní, jakými je právě Fickův rybník.

Na základní péči o tyto chráněné lokality kraj Vysočina vydává ročně 4 miliony korun, ale ty sotva stačí na vysekávání trávy.

Ivo Havlík