Oslavy pátečního státního svátku, Dne osvobození, se v malé obci s bohatou partyzánskou minulostí konaly v sobotu 9. května od desáté hodiny ranní.

Ale již téměř hodinu předem se začaly scházet účastníci pietního aktu, mezi nimiž nechyběli váleční veteráni, cikhajští pamětníci nebo zástupci obce a kraje Vysočina. Téměř čtyřicetihlavý průvod se pak v deset hodin dopoledne vydal k partyzánskému památníku brigády Mistr Jan Hus na kopci za vesnicí.

K pomníku, u nějž stály čestnou stráž vojáci, byly položeny věnce a květiny, následoval poslech české hymny a proslovy některých účastníků pietního aktu. V nich byly shromážděným lidem mimo jiné připomenuty události, které se v obci odehrávaly ve válečných letech i den, kdy byla tato vesnice v samém srdci Žďárských vrchů prohlášena za svobodnou.

Pietní akt se od čtrnácti hodin konal ještě v nedaleké obci Fryšava pod Žákovou horou, kde byly věnce a květiny položeny k památníku partyzánského oddílu Zarevo.