„I přes letošní teplejší jaro je to podobné jako předešlé roky. První zmije jsme viděli teprve minulý týden,“ říká Petr Mückstein, zoolog Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy. Ochranáři se nyní také setkávají s každoroční situací – lidé je kontaktují s tím, že objevili v kompostu, pískovišti nebo jinde u svého obydlí plaza.

„Hadi si totiž pro přezimování poměrně často vybírají právě místa u lidských sídel. Teď je doba, kdy se probouzejí, takže telefonátů od lidí, kteří chtějí, abychom si hada odvezli, je poměrně dost,“ popisuje Petr Mückstein. Živočich se však podle něj časem odplazí sám a najde si jiné, pro něj vhodnější působiště.

Na Žďársku se můžeme setkat v podstatě pouze se dvěma druhy hadů – se zmijí obecnou a užovkou obojkovou. Na zmiji lidé zřejmě nejčastěji narazí na vysluněných mezích, lesních pasekách nebo rašelinných loukách. Užovka se zase zdržuje hlavně v okolí rybníků a jiných vodních ploch. „Ani jeden z těchto hadů však není na Žďársku nijak hojný. Jedná se o kriticky ohrožené druhy, které jsou zákonem přísně chráněny,“ podotkl zoolog. Tento fakt často uniká lidem, kteří se hadů hystericky bojí a jsou schopni je často bezdůvodně ubít nebo jinak zahubit. Neuvědomují si přitom, že je to přečin proti zákonu, za který mohou dostat nemalou pokutu.

Se zmijí ani užovkou by lidé neměli ani nijak manipulovat, to mohou pouze odborníci, v případě Žďárska například zaměstnanci Správy CHKO Žďárské vrchy. „Pokud se lidé s hadem setkají, například na zahradě, kde si hrají běžně i děti, tak je asi nejlepší nám zavolat,“ říká Mückstein.

Kromě zmije obecné nebo užovky obojkové se lidé mohou při toulkách přírodou žďárského okresu setkat ojediněle i s užovkou hladkou. Tento had čokoládové barvy se však vyskytuje především na Jimramovsku a Bystřicku. Štíři, o nichž pranostika také hovoří, se na Žďársku nevyskytují. „Jsou tu jen štírci, jedná se ale o mikroskopické živočichy, jejichž velikost dosahuje maximálně pěti milimetrů,“ říká Mückstein.

Nejednoho člověka by možná mohl o alespoň o dávném výskytu štírů na Žďársku přesvědčit Štíří důl, přírodní rezervace nedaleko Radostína. Název však má původ úplně jiný. Jedná se totiž o místo, kde se vyskytovali mloci. Těm se v minulosti lidově říkalo šťouři, z čehož vnikl také název Štírový důl.