Mimořádné volby tam byly vyhlášeny, protože zastupitelstvo obce nebylo schopno vydávat usnesení.

Důvod? V obou vesnicích došlo k poklesu o jednoho člena. Místo pěti zastupitelů tam byli pouze čtyři.

V Rousměrově se zastupitelka z obce odstěhovala a ve Svinech jeden zastupitel zemřel. Ani v jedné ze vsí neměli náhradníka.

V Rousměrově bylo za dopoledne ze sto jedna voličů vhodit obálku na třicet lidí.

„Čekáme, že začnou chodit spíše odpoledne. Doufáme, že jich přijde co nejvíce,“ řekla členka volební komise Helena Musilová (na fotografii vlevo).