Radnice nyní hledá jiné možnosti, jak dát svůj majetek do pořádku. Bývalá společnost Lesy a zeleň byla rozdělena na tři části. První z nich, zahradnictví, zůstává v rukou města a bylo v těchto dnech pronajato.

Druhou část, tedy strojový park, získaly do svého vlastnictví Technické služby s.r.o, které zároveň převzaly i dva zaměstnance.

Nejdůležitějším dílem jsou ale městské lesy, jež se rozkládají na ploše přibližně tři sta šedesáti hektarů a které potřebují stálou péči a údržbu.

Radnice se z výše uvedeného důvodu rozhodla rozšířit stav svých zaměstnanců o hajného. „Tento člověk by měl mít v kompetenci dozor nad činností firem, které pro nás budou vykonávat pěstební činnost, těžební činnost a prodej dříví,“ sdělil místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek. Vybraným firmám bude pracovník úřadu jak zadávat objem prací, tak i kontrolovat jejich činnost.

O městské lesy se tedy v budoucnu bude starat hned několik nasmlouvaných firem. Podle slov Stanislava Marka je tu prostor i pro drobné živnostníky, důležitá bude nejen cena, ale také kvalita.

Úředník s funkcí městského hajného by se kromě lesů staral také o veřejnou zeleň, rybníky nacházející se v majetku města a úpravu zdejších parků. „Doufáme, že se nám podaří vybrat odborníka, který bude mít zájem o danou problematiku, a že hospodaření v městských lesích bude fungovat lépe než doposud,“ slibuje si místostarosta.

Helena Křížová