Kouř v sídle žďárských profesionálních hasičů byl však včera bez jedovatých plynů. Do takzvaného protiplynového polygonu přijeli prověřit své schopnosti pohybu a orientace v zakouřeném prostředí členové Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou – 2 Zámek.

Než vstoupila asi dvacítka dobrovolníků do sedmi speciálních místností simulujících byt plný kouře, musel si každý překontrolovat stav a obsah vzduchových přístrojů. S „plnou polní“ na zádech si potom účastníci „vyběhli“ asi 120 schodů, aby se potřeba kyslíku přiblížila potřebě životodárného plynu v zátěžové situaci při požáru – a pak už se skupinky po čtyřech členech ztratily v dýmu. Jejich úkolem bylo (v podstatě jenom po hmatu) najít tři vzduchové nádoby.

Těsným oknem se po několika minutách v cvičném terénu protáhli všichni a rychle spěchali nadýchat se čerstvého vzduchu.