V nárazech se vítr hnal vrcholovými partiemi okresu rychlostí 135 kilometrů v hodině. Nejsilnější poryv zaznamenali meteorologové ve Svratouchu v sobotu v devět hodin večer.

Za orkán je označován vítr, který má rychlost větší než 117 kilometrů v hodině (Beaufortova stupnice síly větru).

Při rychlostech větru nad 117 kilometrů v hodně dochází k ničivým jevům, jako odnášení střech nebo přemisťování těžkých předmětů.