Díky stavebnímu boomu se k trvalému pobytu v obci sousedící se Ždárem nad Sázavou zapsalo třicet dva nových lidí. To při odečtení osmi odhlášených dělá čistý roční přírustek dvacet jedna obyvatel.