Stavba byla započata v prosinci roku 2004. Komplexní rekonstrukce čistírny odpadních vod byla dokončena k 30. listopadu loňského roku. V ten samý den byl započat její zkušební provoz a zároveň trvalý provoz zrekonstruované kanalizační sítě ve městě.

Celkové náklady na čističku činily asi osmdesát sedm milionů korun, náklady na realizaci rekonstrukce části kanalizace potom přibližně šestnáct milionů.

Na financování obou staveb se podílel jednak Fond soudržnosti Evropské unie, a to osmašedesáti procenty, Státní fond životního prostředí České republiky přispěl pěti procenty, samotné město Bystřice na Pernštejnem dodalo sedmadvacet procent z celkové částky.