„Stavět se začal v loňském roce, letos byl dokončen. Byla už provedena tlaková zkouška a ihned po kolaudaci, která je naplánována na září, bude spuštěna voda,“ potvrdil starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska. Právě Vítochov trápil v minulosti nedostatek pitné vody. Lidé se museli spoléhat jen na studně.

„Když přišel sušší rok, musely se studny navážet nebo jsme chodili do obecní studny. Problémy s vodou tady opravdu byly. Letos je to zatím dobré, ale raději začínáme vodou šetřit,“ uvedl Vlastimil Jílek, obyvatel Vítochova a zároveň člen osadního výboru.

Vodovod je do Vítochova veden z obce Písečné, vzdálené necelé dva kilometry. „V loňském roce stála stavba vodovodu jeden milion korun, v letošním osm milionů korun,“ upřesnil Karel Pačiska. Lidé ve Vítochově se uvedení vodovodu do provozu už nemohou dočkat. „Už se na napojení těšíme, ubudou nám starosti,“ dodal Vlastimil Jílek.