„Značení bude umístěno v úseku D1 – Žďár nad Sázavou 2 a mělo by lépe zviditelnit a hlavně navést turisty k této jedinečné památce,“ uvedl starosta Jaromír Brychta.

V současné době je značení umístěno na křižovatce ulic Bezručova/Sychrova a výjimkou nejsou bloudící turisté, kteří informace o správné cestě získávají od obyvatel Žďáru nad Sázavou.