Přestavbou místo získalo 60 nových hrobových míst, 200 urnových hrobů, 150 kolumbárií, vsypovou a rozptylovou loučku.

„Dostal jsem e-mailem například otázku, že na rozšířeném hřbitově nejsou viditelná žádná místa k pohřbu do země. Jsou tam samozřejmě naplánovaná, jenom dosud nejsou vyznačená. Až tam bude někdo pochován, hroby se teprve začnou řadit vedle sebe. Dnes je v tom místě louka, ale v budoucnu tam bude 60 hrobů,“ informoval Karel Pačiska.

Bystřický hřbitov se začal rozšiřovat na podzim 2005, kdy byly položeny přeložky sítí. Stavební práce potom pokračovaly až do nedávné doby. „Celkové náklady na přestavbu činily více než sedm milionů korun. Získali jsme dotaci z Fondu Vysočiny ve výši 200 tisíc korun, avšak naprostou většinu potřebných financí uhradilo město v rámci tří ročních rozpočtů,“ připomněl bystřický místostarosta Josef Vojta.

Na městském hřbitově ještě zbývá osadit nové stromy a také popínavé rostliny, které se budou vinout po jeho zdech. „Hodláme nasvítit kříž, který bude přes mříže viditelný i zvenku a okolojdoucí chodci si jej mohou prohlédnout,“ dodal místostarosta.