Stát by se tak mělo na jaře tohoto roku díky grantu Nadace Partnerství s tím, že na financování zmiňovaného grantu se podílí Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí.

„Zájem o sázení stromů je vysoký, lidé si čím dál častěji uvědomují důležitost stromů v krajině. Chtějí vylepšit vzhled své vesnice a okolí, ale také rádi využijí stromů jako ochrany před větrem nebo prachem a hlukem ze silnice,“ uvedla Ivana Adámková z Nadace Partnerství.

Na obnovu zeleně, a to nejen v okrese, ale i na dalších 22 místech České republiky, bylo vyčleněno více než 375 tisíc korun.