Jak lze změnit současné nedostatečné zastoupení žen v politických funkcích nebo ve vedení firem?
Ženy tvoří asi polovinu populace, přesto jsou stále nedostatečně zastoupeny ve správních radách společností, ve vedení firem nebo ve veřejných funkcích. Pokrok směrem k rovnosti žen a mužů je velmi pomalý a nerovnoměrný. V zemích EU tvoří ženy v průměru pouze 8 % vrcholového managementu. To neodpovídá vizi gendrově rovnoprávné Evropy. Neodráží to ani míru talentu vystudovaných lidí. Je to nepřijatelné jak pro ženy, tak pro pokrok Unie.

Tady vládnu Já. Andrej Babiš, který je obviněn z dotačního podvodu a vyšetřován kvůli střetu zájmů, zneužívá své kauzy k útokům na EU a získávání protievropských voličů.
Politolog Just: Starší část Čechů vnímá EU jako obdobu SSSR. Z toho Babiš těží

Redakčně kráceno. Titulek a perex vytvořila redakce Deníku. Rozhovor vyšel v maďarském portálu Publica.pl. 

Jak se dají prorazit bariéry, které nastolení gendrové rovnosti brání?
Už v roce 2012 Komise předložila návrh směrnice o rovnosti žen a mužů ve správních radách společností. Budu pokračovat ve snaze ji prosadit v tomto období. Mezi poslanci Evropského parlamentu už dnes najdete 40 % žen. I mezi místopředsedy Evropské komise existuje gendrová vyváženost. Jedná se o významné kroky, které překonávají dosavadní nevyváženost na úrovni vedení Evropské unie.Hovoříme-li však o zapojení žen do politiky nebo podnikání, musíme mluvit o o umožnění sladění práce a rodiny. Asi bych sama neudělala politickou kariéru, kdyby nebylo mé mámy, která mi pomáhala s rodinnými povinnostmi, když byli mí synové dětmi. Proto se mi jeví tak důležitá směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. Poskytuje příležitost umožnit dostupnou a kvalitní péči o děti. Mimo jiné snížením zátěže žen ve vládních institucích a soukromých společnostech, tak, aby bylo možné využít jejich profesní potenciál.

Unie plánuje přijmout Istanbulskou úmluvu jako oficiální politiku EU. Jaký díváte na vlády, které ji neratifikovaly nebo od odstupují?
Unie by měla udělat vše, co je v jejích silách, aby zabránila obětem genderově motivovaného a domácího násilí, chránila je a trestala pachatele. Istanbulská úmluva má prostřednictvím přísných právních nástrojů nebo uplatňováním monitorovacího mechanismu skutečný dopad na záchranu životů milionů žen a dívek, které se stali obětí domácího násilí. Naopak současné neopodstatněné útoky na Istanbulskou úmluvu životy žen ohrožují. Nedostatečná podpora nebo nesouhlas některých zemí s její ratifikací jsou hluboce znepokojivé a založené částečně na mylné interpretaci úmluvy. Musíme prosazovat unijní hodnoty. Z toho důvodu připravujeme legislativní návrh, který bude mít stejný obsah jako Istanbulská úmluva a který by měl umožnit předcházet násilí na ženách. Předložíme ho do konce tohoto roku.

Předsedkyně kontrolního výboru Evropského parlamentu (EP) Monika Hohlmeierová
Hohlmeierová: Obří dotace miliardářovi Babišovi platí i chudí z Česka a celé EU

Počet případů domácího násilí zvýšil během lockdownů nejméně o 30%. Ve vyspělých zemí je jeho podstatou ekonomická nadvláda. Má EU plán jak to změnit?
Dům není bezpečným prostorem pro každého… Komise je i nadále plně odhodlána překlenout rozdíly v odměňování žen a mužů a zvýšit účast žen na trhu práce. To je stanoveno ve strategii rovnosti žen a mužů na 2020–2025. Plné dodržování zásady stejné odměny je základem pro posílení ekonomického postavení žen a rovnost pohlaví na trhu práce. Dne 4. března 2021 jsme přijali návrh směrnice o posílení zásady stejné odměny za stejnou práci pro muže a ženy prostřednictvím transparentnosti systému odměňování. Klíčové je také rozdělení odpovědnosti za starost o rodinu. V roce 2019 přijala komise směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. Zavedla minimální normy pro rodičovskou dovolenou a možnost pružné pracovní doby, aby bylo možné lépe sdílet povinnosti v oblasti péče o děti.

Autor: Magda Jakubowska – polská novinářka, místopředsedkyně polské Nadace Res Publica

Visegrad InsightVisegrad InsightZdroj: Visegrad InsightDeník součástí projektu klíčových středoevropských médií
Tento materiál je součástí spolupráce a výměny materiálů mezi nejvlivnějšími médii Visegrádské čtyřky organizovaných Visegrad Insight. Projektu se účastní Denik.cz, polská média Res Publica Nowa, Onet.pl, slovenský DennikN.sk a maďarský Telex.hu. Projekt se uskutečňuje s podporou EU.
Zdroj: EU