Ve dvou výborech Poslanecké sněmovny se v uplynulých týdnech projednával návrh úpravy zákona o myslivosti. V tomto volebním období to není poprvé. Už v roce 2019 – při novelizaci lesního zákona – došlo k nedomyšlené změně mysliveckého zákona, která ve svém důsledku způsobila velké zatížení nejen státního rozpočtu, ale zejména uživatelů honiteb – myslivců a nakonec i úřadů ve státní správě myslivosti.

Jedním z hlavních problémů současně platného zákona je nová povinnost opakovaného zpracovávání posudků a schvalování plánu mysliveckého hospodaření. Přibylo tak zbytečné papírování a ztráta času, který by myslivci jinak mohli věnovat lesu a zvěři.

Luboš Palata
Izrael potřebuje najít trvalý mír, ne jen vyhrát další válku

Nyní projednávaný návrh má vést ke snížení škod zvěří a omezení negativního vlivu zvěře na obnovu kalamitních ploch v lesích, ovšem ekonomicky proveditelnějším způsobem, než jaký předpokládá současná právní úprava. 

Nevím samozřejmě, zda sněmovna do konce volebního období stihne ve třetím čtení zákon schválit. Udělám všechno pro to, aby návrh spíše projednán byl a chyby předchozí novelizace – především zbytečné zvýšení administrativy – odstranil. A pokud by i tentokrát někdo přišel s nějakými novými nápady, které by situaci v našich honitbách nezlepšily nebo naopak dokonce zhoršily, udělám všechno pro to, aby se do zákona nedostaly.

Chci říci, že na rozdíl od mnohých se na myslivost nedívám jen jako na koníčka řady lidí na venkově, případně na hospodářské odvětví související s údržbou lesa a odstřelem přemnožené zvěře. Vnímám totiž myslivost také jako nezastupitelnou součást života v českých, moravských a slezských lesích, lukách, ale zejména obcích.

Martin Komárek.
Vstup do postcovidové doby má být dlážděn testy

Nebojím se říct, že myslivci jsou kořením života zejména na venkově! V městech – a zdaleka ne jen v tom největším – si naprostá většina lidí neumí představit, že myslivecká sdružení patří v mnoha obcích spolu s dobrovolnými hasiči a rybáři k jediným organizacím schopným nejen uspořádat společenské události pro zábavu lidí, jako jsou oblíbené myslivecké plesy, ale také zajišťovat letní dětské tábory a zapojovat občany do ochrany přírody. Proto si myslivost zaslouží skutečnou pozornost! Není to individualistická záležitost, je to prostě součást společenského života.

JUDr. Vojtěch Filip předseda ÚV KSČM, 1.místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.