Sdružení SMIS-lab, dlouhodobě zpochybňující očkování proti nemoci covid-19, zveřejnilo letos 29. ledna na svých webových stránkách článek Tomáše Fürsta s titulkem „Tektonický zlom“, na který odkazovalo i na svém facebookovém profilu.

V článku tento autor mimo jiné uvedl: „Je nesmírně důležité, aby se v impaktovaných časopisech postupně začala objevovat pravda o době covidové. Nebude to jednoduché, protože v případě covidu postihla vědecký mainstream tak rozsáhlá ztráta soudnosti, že racionální pohled na mnohá témata doby covidové je dnes v mimořádně ostrém protikladu s ‚vědeckým konsensem‘. Sem tam se objevila drobná trhlinka ve slonovině, ze které je věž vědeckého konsensu vystavěna. Minulý týden se však místo drobné trhlinky objevil rovnou tektonický zlom.“

Do Česka se po osmi měsících vrátila ptačí chřipka, čehož využívají dezinformátoři:

Za zmíněný zlom pak Fürst označil to, že do časopisu Cureus vydávaného Springerem se podařilo prosadit článek COVID-19 mRNA Vaccines: Lessons Learned from the Registrational Trials and Global Vaccination Campaign (v překladu Vakcíny mRNA COVID-19: Poučení z registračních zkoušek a globální očkovací kampaně).

„Už jen seznam autorů vzbudí u nás, kteří jsme covidovou ztrátu soudnosti sledovali, nevěřícný údiv: Jessica Rose, Peter McCullough a Steve Kirsch. Článek má za těch pět dnů, kdy na webu časopisu Cureus visí, celkem 135 tisíc přístupů,“ napsal dál Fürst s tím, že jde o „špičkové vědce“ a že v článku je prý „ohledně covidových vakcín potvrzeno a pečlivě zdokumentováno skoro všechno, co se dodnes v mainstreamu povinně nazývá dezinformacemi“.

close Deník proti fake news. info Zdroj: Deník zoom_in „Dvacátý čtvrtý leden roku 2024 se zapíše nesmazatelným písmem do dějin doby covidové. Bude to den, kdy se ‚vědecký konsensus‘ stran covidu začal hroutit,“ zakončil svůj text Fürst.

Hroutit se však ve skutečnosti začala spíše konstrukce vystavěná jím citovaným článkem, který Cureus v únoru stáhl.

Časopis čekal na recenze po zveřejnění

Na stažení článku upozornil letos v únoru blog Retraction Watch (v překladu Hlídač stažení), což je blog, který provozují dva američtí popularizátoři vědy, lékařský výzkumník Ivan Oransky a ředitel redakce pro primární péči zdravotnického vydavatelství Medscape a bývalý šéfredaktor Gastroenterology & Endoscopy News Adam Marcus. Blog vychází pod záštitou americké neziskové organizace Centrum pro vědeckou integritu a informuje právě o stažení vědeckých prací a o souvisejících tématech.

„Článek o údajné škodlivosti vakcín proti covid-19 časopis Cureus stahuje. Článek zčásti napsali autoři, kteří už podobnou práci jednou stáhli,“ informoval Retraction Watch, jemuž stažení článku potvrdil i Graham Parker, ředitel vydavatelství a zákaznického úspěchu ve společnosti Cureus.

Na co se loni nejvíce zaměřili dezinformátoři? Tématu jsme se věnovali zde:

Jak dál informoval Retraction Watch, hlavním autorem stažené práce byl Peter McCullough, kardiolog z Institutu čistých a aplikovaných znalostí, který přišel o certifikaci správní rady poté, co Americká rada vnitřního lékařství zjistila, že „poskytoval veřejnosti nepravdivé nebo nepřesné lékařské informace“.

Právě McCullough byl také vedoucím autorem práce uvádějící údajný velký počet úmrtí na vakcíny proti covidu, kterou už dříve stáhlo úložiště SSRN (Social Science Research Network), což je tzv. preprintové, tedy předtiskové úložiště pro vědecké práce aspirující na otištění v prestižním vědeckém časopisu Lancet, které jsou na tomto úložišti vystavené předběžnému zkoumání ještě předtím, než projdou recenzním řízením časopisu.

Ani samotný časopis Cureus není standardní vědecký časopis, tedy časopis, v němž by články procházely před publikací důkladným recenzním řízením. To je u tohoto titulu velmi zkráceno, protože časopis se spoléhá víc na posouzení každého textu vědeckou komunitou až po jeho publikování.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová šíří na Facebooku dezinformaci, že vakcíny proti covidu zabily víc lidí než covid:

„Ano, Cureus má neobvykle rychlý recenzní proces, který je důležitou součástí filozofie časopisu. Věříme, že peer review (recenzní řízení, pozn. red.) po zveřejnění, na které se náš časopis zaměřuje, je potenciálně účinnějším způsobem, jak rozpoznat pravdu,“ uvedl šéfredaktor časopisu John Adler pro Retraction Watch už v roce 2015.

A právě zdrcující vědecké reakce po zveřejnění byly důvodem, proč Cureus článek stáhl.

Ostrá kritika

Už 9. února 2024 zveřejnili tvrdou kritiku zmiňovaného textu mikrobiolog John P. Moore z Weill Cornell Medicine v New Yorku a epidemiolog Gregg Gonsalves z Yale School of Public Health v New Haven v Connecticutu.

„Autoři zcela postrádají relevantní odbornou kvalifikaci, která by jim umožnila posoudit vědecké publikace, z nichž čerpají a/nebo se je pokoušejí kritizovat. Stručně řečeno, namísto toho, aby se opírali o léta sbírání zkušeností v biologických vědách, se zdá, že jsou to samouci z tzv. Univerzity Google,“ uvedli Moore a Gonsalves.

Dále konstatují, že zmiňovaný článek není ničím jiným než jen novým rozšířením už dlouho vyvrácených tvrzení o mRNA vakcínách proti covid-19, která v minulosti kolovala na internetu a byla organizacemi prověřujícími fakta (například Factcheck.org nebo týmy USA Today a Politico) znovu a znovu odhalována jako falešná.

Po českých sociálních sítích se rozšířilo tvrzení, že Island zakázal očkování proti covidu, údajně kvůli rostoucí vlně náhlých úmrtí. Je to lež:

„Zjistili jsme, že článek zkresluje údaje o úmrtnosti ze všech příčin a zřejmě i údaje z VAERS (VAERS je zkratka pro Vaccine Adverse Event Reporting System neboli Systém hlášení nežádoucích účinků vakcín; jde o americkou online databázi zřízenou americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv, která pasivně přijímá veškeré zprávy o nežádoucích účincích, jež jsou následně prověřovány, pozn. red.). Dále jsme zjistili, že článek označuje vakcíny za kontaminované vysokými hladinami DNA, ale cituje k tomu odkazy, které nejsou pro podporu takového tvrzení dostatečné. Také jsme zjistili, že článek tvrdí, že promotor SV40 může způsobit rakovinu, ale citovanou studii zkresluje. Dále nesprávně uvádí, že spike proteiny produkované očkováním covid-19 přetrvávají v těle a způsobují nežádoucí účinky,“ konstatovali mimo jiné Moore a Gonsalves.

K rozhodnutí časopisu Cureus článek stáhnout Moore redakci Retraction Watch napsal, že časopis i jeho vydavatel reagovali na jejich dopis zdvořile a profesionálně a že ho konečný výsledek potěšil. „Udělali, co bylo potřeba udělat,“ uvedl Moore.

Jenom nový rozsev starých dezinformací

Podobně jako Moore a Gonsalves reagoval také lékař Adrian Wong, který rozebral celou studii v ověřovně faktů serveru Techarp, věnující se mimo jiné i vědě a lékařství.

„I když je tento dokument ohlašován jako něco nového, zdá se, že není ničím jiným než novým rozsevem dlouho vyvrácených tvrzení o mRNA vakcínách covid-19,“ napsal na úvod Wong.

Dále rozporoval například tvrzení, že klinické testy vakcíny proti covidu-19 byly příliš krátké a že prý dosud žádná vakcína nezískala povolení pro uvedení na trh bez testovacího období alespoň čtyř let.

Je nový typ koronaviru pro očkované více nakažlivý? Ne, jde o lež:

„Není to pravda. Například klinická studie vakcíny proti příušnicím v roce 1966 trvala pouze šest měsíců. Typická doba vývoje vakcíny 10 až 15 let není odrazem toho, kolik času potřebuje samotná klinická studie, ale spíše toho, kolik času obecně zabere vytvoření vakcíny, shromáždění zdrojů, získání schválení, provedení klinických studií, zpracování dat atd.,“ uvedl Wong.

Vakcíny proti covidu byly podle jeho dalšího vyjádření vyvinuty tak rychle proto, že vědci z celého světa na tomto úsilí spolupracovali, zatímco vlády financovaly jejich vývoj a urychlily jejich klinické zkoušky a výrobní přípravky.

„Jejich rychlý vývoj umožnily také nové očkovací platformy využívající technologie mRNA nebo DNA, do nichž bylo k výrobě nové vakcíny potřeba pouze zapojit genetickou informaci z nového viru. A co je ještě důležitější – dokument neposkytl žádný důkaz, že by zrychlený vývoj vakcín proti covidu-19 skutečně vedl k jakékoli nebezpečnosti vakcín,“ dodal Wong.

Nová studie ukazuje, že opakované očkování mRNA vakcínami může podporovat růst rakoviny, tvrdí dezinformátoři. Ve skutečnosti je to úplně jinak:

S odkazem na řadu dalších vědeckých studií (například zde, zde a zde) pak argumentoval, že tyto studie konzistentně prokázaly, že mRNA vakcíny na covid jsou bezpečné a účinné.

Sdružení SMIS-lab zatím na zveřejnění žádné z těchto informací ani na stažení původního článku nijak konkrétně nereagovalo. „Vymlčovací situace na SMIS-lab zůstává nadále normální. O dalším dění vás budeme informovat,“ poznamenal ironicky na svém účtu na síti X 24. února český popularizátor vědy Antonín Šlajch.