Jednou z cest, jak se bránit suchu, jež Česko dlouhodobě sužuje, má být výstavba nových nádrží zadržujících vodu. K 65 lokalitám, které má ministerstvo zemědělství pro případnou stavbu nových nádrží  vytipované již několik let, jich nově přibylo 21 dalších. Ze seznamu předloženého jeho úředníky je schválil také resort životního prostředí. „Rozhodně nejde o vydání stavebního povolení,“ uvedl uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Zaplavené sportoviště v Ústí na Přerovsku
Vydatné deště pomohly. Vody v krajině je dost, sucho se téměř nevyskytuje

Nejmenší v Kačence v Jihomoravském kraji by měla mít plochu 11 hektarů, největší v Blazicích ve Zlínském kraji by měla dosáhnout téměř 205 hektarů.

Jde také o přírodu

Vodní nádrže - InfografikaZdroj: DeníkVybrané lokality mají být zejména chráněny proti jinému případnému využití území. „Pokud se v budoucnu prokáže potřeba výstavby nádrží pro nové zdroje pitné vody, dojde ke standardnímu posuzování záměrů podle platných zákonů, včetně prokazování převažujícího veřejného zájmu a hledání nejpřijatelnějších variant s nejmenšími dopady na jiné veřejné zájmy, například na ochranu přírody a krajiny,“ konstatoval Brabec.

„Je vidět, že je tady snaha hledat cesty k zadržení vody v krajině,“ řekl Deníku rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička, podle něhož jde o správný krok. Přesto je podle něj těžké odhadnout, zda na vybraných místech za několik let vyroste jen pár přehrad, nebo jich budou desítky. „Záleží na tom, jaký vývoj počasí a klimatu tady bude. Čím bude tvrdší, tím bude větší tlak na rychlou výstavbu,“ míní Sklenička. Půjde také o to, jak se změní legislativa, zda bude důležitějším hlediskem ochrana vody nebo rostlinných či živočišných druhů na zatopených loukách.

Spotřeba vody - Ilustrační foto
Čechy sucho nevzrušuje. Spotřeba vody letí i nadále nahoru

Zadržet v Česku vodu ze srážek v nádržích je důležité, protože jinak by rychle odtekla do sousedních států. „Proto není možné zaměřit se jen na zadržování vody v krajině, což je nezbytné pro stav půdy a krajiny,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Podle odborníků se roční srážkové úhrny v příštích letech podstatně nezmění. Příprava a výstavba přehradních nádrží ale v současných podmínkách bude trvat 15 až 20 let.