Jak se můžete soutěže zapojit? Je to jednoduché. Prolistujte svůj archiv a udělejte scan či kopii fotografie, která pro vás z dnešního pohledu nejlépe symbolizuje události před třiceti lety. Nebo třeba pořiďte snímek zcela nový, současný. Pošlete jej nejpozději do 2. října 2019 na e-mail: vystava@svobodnylistopad.cz.

K fotografii připište její příběh – maximálně čtyři věty a jednoduché prohlášení, že jste autorem fotografie. Nezapomeňte uvést kontakt na sebe, abychom vás mohli v případě vybrání snímku, kontaktovat.

Autoři vítězných snímků budou pozváni na slavnostní listopadovou vernisáž v Karolinu. Získají také exkluzivní prohlídku Karolina a historických prostor Univerzity Karlovy. Více informací o fotosoutěži najdete na webu Univerzity Karlovy.

Soutěž se řídí pravidly uvedenými na našem webu.