1. Jak vysoká bude cena poplatku?
Podle návrhu novely zákona o České televizi a Českém rozhlasu a zákona o rozhlasových a televizních poplatcích si plátci připlatí 25 korun, půjde tedy o částku 160 korun u televize. Posluchači rozhlasu vydají více o deset korun, tedy 55 korun. Zákon určuje povinnost platit koncesionářské poplatky za každý měsíc. Návrh novely je momentálně v připomínkovém řízení.

2. Proč dochází k navýšení?
Financování veřejnoprávních médií je dlouhodobě vnímáno jako nedostatečné, vše navíc zhoršila inflace. Podle vládních materiálů se poplatky nezvyšovaly u rozhlasu od roku 2005, u televize to bylo od roku 2008. „Přičemž reálná hodnota poplatku vlivem inflace klesá a za období 2005 až 2022 se v případě rozhlasu snížila na 25 korun,“ uvedli autoři v důvodové zprávě novely.

Ilustrační snímek
Češi si připlatí za TV i rozhlas. Vláda chce zvýšit koncesionářský poplatek

3. Komu vzniká povinnost platit?
Zákon neřeší, zda jste fanouškem veřejnoprávních médií nebo ne. Platit nyní musí každá domácnost, která vlastní technicky způsobilý televizní či rozhlasový přijímač. Do evidence poplatníků je třeba se přihlásit do 15 dnů ode dne, kdy jste se stali poplatníkem. Poplatek se platí vždy jeden, za celou domácnost. S novelou se změní definice zařízení, které může vysílání přijímat. Rozšíří se o chytrý telefon nebo počítač či notebook.

4. Jak se přihlásit k platbě?
Poplatky dnes platí okolo 3,3 milionů koncesionářů ČT a 3 miliony koncesionářů ČRo. Podle ministerstva kultury se nově okruh rozšíří asi o 230 tisíc lidí. K poplatku se můžete přihlásit přímo třeba skrze web České televize a rovnou zaplatit. Podobně je to možné i na stránkách rozhlasu. Můžete se také přihlásit na pobočkách České pošty a platbu uskutečnit prostřednictvím SIPO.

5. Co hrozí neplatičům?
Za nesplnění oznamovací povinnosti je nutné kromě dlužných poplatků zaplatit pokutu pět tisíc korun za rozhlas nebo deset tisíc za televizi. Osvobozené od poplatků jsou některé skupiny obyvatel. „Lidé s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí, lidé s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou a lidé s čistým příjmem nižším než 2,15násobek životního minima za uplynulé kalendářní čtvrtletí,“ upřesňuje Česká televize.

Generální ředitel České televize Petr Dvořák
Petr Dvořák: Česká televize i Český rozhlas chtějí zvýšit poplatky o 15 korun

6. Na co Česká televize a rozhlas příjmy z poplatků používají?
Především se jedná o tvorbu originálních pořadů. „Diváci a posluchači mají rádi kvalitní českou tvorbu a pokud chceme, aby vznikaly nové projekty, jako v případě ČT třeba unikátní animované seriály pro děti, či dobové série jako Marie Terezie nebo Božena, je třeba příjmy navýšit o 25 až 30 procent,“ řekl k plánované změně ministr kultury Martin Baxa. Kromě obsahu může část poplatků zaplatit i například stavební úpravy vysílacích studií a podobně.

7. Platí se jen v ČR? Jaká je situace v Evropě?
Platba poplatků za média veřejné služby není českou raritou. V rámci Evropské vysílací unie (EBU) vybíralo v roce 2022 poplatky 39 procent členských zemí. Z Evropské unie se platí koncesionářské poplatky v 10 zemích. Výši poplatků ale řada států dlouhodobě nereguluje.

„Od roku 2017 do roku 2021 se poplatky v průměru zvýšily o 0,6 procent. Na konci roku 2022 byly poplatky zmrazeny na více než pět let v jedenácti zemích EBU,“ informovala ve svém reportu organizace.