Senát kvůli nejasnostem požádal ministerstvo školství, aby zajistilo, že výše učitelských platů bude vycházet z předpokládané aktuální průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství. Další možností je stanovit koeficient výpočtu na základě průměrné mzdy v národním hospodářství v předminulém roce podle dat Českého statistického úřadu tak, „aby byla dosažena garance 130 procent v predikci aktuálního roku“, uvedl místopředseda senátorů ODS a TOP 09 Jan Grulich.

Učitelé včetně vedoucích pracovníků loni v průměru dostávali podle informací ministerstva školství hrubou měsíční odměnu 48 204 korun. Do dat nebyli započteni vysokoškolští pedagogové.

Průměrný hrubý měsíční výdělek učitelů odpovídal podle propočtů ministerstva školství 113 procentům průměrné mzdy v ČR. Průměrný plat ve veřejné sféře loni činil 45 259 korun, meziročně se zvedl o 1,1 procenta.

Celková výše peněz na platy učitelů bude podle schválené koaliční úpravy činit od příštího roku „v měsíčním průměru na jeden úvazek učitele nejméně 130 procent průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství“. 

Původní vládní návrh předpokládal stanovování objemu peněz na platy všech pedagogických pracovníků na nejméně 1,404násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v Česku vždy za předminulý rok. Senátor TOP 09 Tomáš Třetina neprosadil využití tohoto modelu pro stanovení učitelských mezd, předseda senátního školského výboru Jiří Růžička (za TOP 09) byl „bytostně přesvědčen o neprůchodnosti toho návrhu ve Sněmovně“.

„Senátem schválený zákon o pedagogických pracovních posiluje roli ředitele školy, otevírá učitelskou profesi širšímu okruhu zájemců a ukotvuje adaptační období pro nové učitele. Vnesl také více záruk do zajišťování prostředků pro platy učitelů a učitelek,“ uvedl na twitteru Bek. Pro novely hlasovalo 40 ze 62 přítomných senátorů, proti byli jen Roman Kraus a Tomáš Fiala z klubu ODS a TOP 09 spolu s Danielou Kovářovou (nezávislá). Požadavek Senátu k ministerstvu podpořilo 38 z 58 přítomných členů horní parlamentní komory.

Senátorům ministr řekl, že by byl raději, pokud by zákon stanovil objem prostředků pro školství ve vazbě na hrubý domácí produkt (HDP), jako tomu bude v případě výdajů na obranu. Na ni mají být určena zákonem nejméně dvě procenta HDP. Do českého školství podle Růžičky směřuje 3,9 procenta HDP, průměr v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je o jeden procentní bod vyšší.

Novela školského zákona má také umožnit, aby odborně vzdělaní vysokoškoláci mohli učit předměty podle své profese po omezenou dobu tří let na druhých stupních základních škol a na středních školách. Změna je reakcí na nedostatek učitelů zejména přírodovědných oborů a hlavně ve středních a severozápadních Čechách.

Nesouhlasil s ní kromě asociace děkanů vysokoškolských fakult a některých učitelských spolků také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Možnost expertů bez pedagogického vzdělání učit jako kvalifikovaní pedagogové je podle nich degradací učitelské profese. Nepedagogové si budou muset pedagogické vzdělání podle novely doplnit, pokud by chtěli učit po třech letech dál.

Spor o přejmenování logopedů 

Značnou část debaty zabral spor o to, zda školské logopedy nepřejmenovat na „speciální pedagogy pro vady a poruchy řeči“, aby si je veřejnost nepletla s klinickými logopedy, tedy zdravotnickou profesí. O přejmenování neúspěšně usilovali hlavně zástupci lékařů z řad senátorů.

Podle Asociace klinických logopedů ČR by lidé nebyli schopni rozlišit, kdo je zodpovědný za diagnostiku a terapii a kdo je zodpovědný za výchovně-vzdělávací intervenci. Podle Asociace logopedů ve školství novela vymezuje kvalifikační předpoklady školských logopedů, kteří nemají ambice působit jinde než ve školství.

Novela také zavádí pozici provázejícího učitele pro zvýšení kvality pedagogických praxí a systém uvádějících učitelů, kteří by po dobu dvou let podporovali začínající kolegy. Předloha má posílit pravomoce ředitelů škol ve vztahu k metodám a formám vyučování, které nyní vyučující mohou volit podle vlastního uvážení.