Její rodiče nevěřili, že by kvůli vleklým zdravotním komplikacím zvládla nastoupit na gymnázium. Rodiče proto žákyni Antonii Š. přihlásili na středoškolské dálkové online studium v zahraničí. Protože dívka skvěle ovládá angličtinu, nebylo překážkou ani studium v cizím jazyce.

„Kvůli svým potížím by byla dcera pravděpodobně nucena zařadit se mezi studenty nějakého praktického učňovského oboru, přestože je studijní typ a je velmi chytrá. Na online škole přistupují ke studentům individuálně, vzdělávání se přizpůsobí jejich potřebám,“ zdůvodnila rozhodnutí matka žákyně Dominika Š. 

Dálkový systém umožňuje studentům si i zvolit, jak školu vystudují. „Jednou variantou je samostudium bez nutnosti přítomnosti v hodinách. Druhou variantou je pak klasicky organizovaná výuka probíhající online se stanoveným rozvrhem hodin. Případně je možné volit variantu obojího, kdy se studenti mohou účastnit přednášek, ale pokud se jim to z nějakého důvodu časově nehodí, mohou si je pustit i ze záznamu,“ vysvětlila systém ředitelka společnosti Education.cz Lucia Klimková.

Společnost v České republice zprostředkovává kontakt s americkými a britskými univerzitami a poradenství pro zájemce. Jako podpora samostudia slouží platformy s online skripty a dalšími výukovými materiály.

Výhoda? Kredity jako na vysoké škole

Jednou ze škol, které nabízí českým žákům možnost absolvovat středoškolské studium online, je americká Hill Castle International School. „Škola vyučuje americké kurikulum, tedy podle amerických osnov. Je akreditovaná ve státě Ohio. Žáci mají tedy stejný status jako studenti přímo v Americe,“ popsala ředitelka školy Vladimira Moseley.

Středoškolský diplom proto podle ní uznávají i světové univerzity za mořem i v kontinentální Evropě. Podobné zakončení jako v České republice, tedy maturitní zkouškou, ale americký systém nezná. „Místo toho se sčítají všechny pololetní známky z každého roku a žák získává průměr, který je zásadní pro přijetí na univerzity. Je tedy velmi důležité, aby se soustředil na výuku po celé čtyři roky,“ popsala ředitelka.

Za výhodu studia považuje systém kreditů, kterých žák potřebuje nasbírat určitý počet za celé čtyři roky. Z velké části je získává z řady volitelných předmětů. „Třeba psychologie, astronomie, kreativního psaní a mnoha dalších,“ doplnila Moseley.

Studenti na dálkové škole pracují svým tempem. „Nicméně průměrně stráví žák studiem na high school kolem pěti až sedmi dní v týdnu,“ dodala Moseley. Doplnila ovšem, že pro studium na české vysoké škole musí po absolvování její školy žák získat nostrifikaci, tedy uznání zahraničního vzdělání.

Zájem o online studium se zvyšuje covidové od pandemie, krize s nedostatkem míst na středních školách ho jen zvýšila. „Z naší zkušenosti se počty studentů studujících střední školy online nyní pohybují ve vyšších desítkách,“ poznamenala ředitelka Education.cz Klimková. Například počet žáků na Hill Castle International School se za poslední tři roky ztrojnásobil.

Přijetí k online studiu neprovází žádný konkurenční boj, přesto je základní podmínka přísná. „Je potřeba mít anglický jazyk na úrovni ideálně B2, ale přijatelná je i B1,“ poznamenala Klimková. Součástí řízení je i doložení vysvědčení z minulých let a pohovor. Na britských i amerických školách se navíc platí školné.